2021

Waterketensamenwerking regio Delfland verlengd

Evides Waterbedrijf, Dunea, Hoogheemraadschap van Delfland en twaalf gemeenten hebben deze week afgesproken hun samenwerking voort te zetten tot en met 2027.

January 20, 2021

De samenwerking moet helpen om gebruik van water ook in de toekomst betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam houden.

De weg van oppervlaktewater tot drinkwater tot schoongemaakt afvalwater wordt de waterketen genoemd. Drinkwaterbedrijven, gemeenten en waterschappen werken hieraan in het belang van de volksgezondheid, welzijn en de welvaart. Samen willen de organisaties ervoor zorgen dat hier ook in de toekomst op kan worden gerekend.

Bewust omgaan met water

Daarvoor is het nodig dat er informatie en kennis wordt uitgewisseld, dat de keten duurzaam is voorbereid op klimaatverandering en op goed gekwalificeerd personeel kan rekenen. De toename van het aantal woningen in het gebied maakt dit alleen maar belangrijker en uitdagender.
Evides ziet vooral kansen in bewust (drink)watergebruik, het verbeteren van de circulaire waterketen en in meer energiebesparing en -opwekking. Evides bouwt daarom komende jaren de samenwerking met bedrijven verder uit op het gebied van hergebruik van water, terugwinnen van grondstoffen uit afvalwater en het terugdringen van de CO2-uitstoot. Daarnaast werkt Evides nauw samen met partijen die ook actief zijn in de ondergrond.

Vervolg samenwerking

De nu ondertekende overeenkomst is het vervolg op de samenwerkingsovereenkomst uit 2013, toen het Netwerk Afvalwaterketen Delfland (NAD) van start ging. Met de betrokkenheid van de drinkwaterbedrijven en de bredere duurzaamheidsambities gaat het netwerk nu verder onder de naam Netwerk Waterketen Delfland, in elk geval tot en met 2027.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op  www.waterketendelfland.nl

Deel deze pagina
© 2024