2021

Week van ons water: aandacht voor medicijnresten

October 20, 2021
Een hand met medicijnen met op de achtergrond water.

Medicijnen over? Lever ze in bij de apotheek of de milieustraat! Dat is de boodschap van de geneesmiddelen- en watersector tijdens de Week van Ons Water (16 – 31 oktober 2021). Medicijnresten in het oppervlaktewater vormen een bedreiging voor de dieren en planten die leven in het oppervlaktewater en maken het lastiger om schoon drinkwater te maken. Als we er samen voor zorgen dat er minder medicijnresten in ons water komen, dan houden we de bronnen voor ons drinkwater schoon. Wat er niet in zit, hoeft er ook niet uit.

Het komt geregeld voor dat mensen thuis medicijnen overhouden. Helaas worden deze overgebleven medicijnen vaak weggegooid of door de gootsteen gespoeld. Maar medicijnresten horen niet tussen het gewone huisafval en moeten zeker niet worden weggespoeld via gootsteen of toilet. Om dit probleem aan te pakken moeten in de hele medicijnketen – van productie, gebruik, inzameling en zuivering – stappen worden gezet.

Medicijnen inleveren

Tijdens de Week van Ons Water doen de water- en geneesmiddelensector een beroep op het publiek om overgebleven medicijnen in te leveren bij de apotheek. Medicijnresten vormen een lastig probleem voor de waterkwaliteit en bij de bereiding van schoon drinkwater. Door medicijnafval in te leveren bij de apotheek helpen mensen mee om ons water zo schoon mogelijk te houden. De apotheker zorgt, samen met de gemeente, voor een verantwoorde afvoer

Watersector werkt aan oplossingen

Medicijnresten komen niet alleen via de gootsteen in het rioolwater, maar ook via de ontlasting en urine. Daarom werkt de watersector ook aan oplossingen om medicijnresten uit het rioolwater te halen.

Testfabriek

Zo wordt er in Garmerwolde in Groningen een testfabriek gebouwd. Daar onderzoeken waterschap Noorderzijlvest, North Water (een samenwerking tussen Evides Industriewater en Waterbedrijf Groningen), WLN en CEW samen wat de beste methode is om medicijnresten uit het water te krijgen. Alleen al in Garmerwolde gaat het elke dag om 7 kilo medicijnresten, die via het Eemskanaal in de Waddenzee terechtkomen. De verwachting is dat de testfabriek in Garmerwolde in 2022 gaat draaien.

Samenwerken

Drinkwaterbedrijven, waterschappen, gemeenten, de farmaceutische industrie en partijen uit de zorgsector werken samen aan het terugdringen van medicijnresten in oppervlakte- en grondwater.

Helpt u ook mee?

Deel deze pagina
© 2024