2022

Samen werken aan waterbeheer én klimaat in West-Brabant

Evides Waterbedrijf, Brabant Water, Waterschap Brabantse Delta en de gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Steenbergen en Woensdrecht zetten hun succesvolle samenwerking voort op het gebied van riolering en stedelijk waterbeheer. Ook werken zij nu verder samen aan het beperken van de gevolgen van de klimaatverandering.

March 1, 2022

Water- en Klimaatkring West-Brabant

De betrokken organisaties willen de samenwerking voortzetten en uitbreiden met de regionale aanpak van klimaatadaptatie. Dat is het beperken van de gevolgen van de klimaatverandering. Daarvoor hebben de 9 bestuurders op vrijdag 25 februari ingestemd met een nieuwe bestuurlijke overeenkomst. Daarmee zetten de partijen de samenwerking voort tot tenminste 2026. En dat doen zij onder de naam “Water en Klimaatkring West-Brabant” (WKW).

Klimaatbesteding en waterrobuust

De regio West-Brabant is een waardevolle en veelzijdige regio die onder druk staat door een veranderend klimaat. Hevige neerslag, langdurige droogte en extreme hitte kunnen schade toebrengen aan de economie, gezondheid en veiligheid. Om de risico’s hierop te beperken is een bundeling van krachten en een regionale aanpak gewenst. Voor deze regionale aanpak is in 2021 de regionale strategie en uitvoeringsagenda klimaatadaptatie West-Brabantopgesteld met als doel om de regio klimaatbestendig en waterrobuust in te richten vóór 2050!

Deel deze pagina
© 2024