2022

Vervanging kabels en leidingen Delftse binnenstad

Gemeente Delft, netbeheerder Stedin en Evides Waterbedrijf werken de komende jaren intensief samen om kabels en leidingen in de ondergrond van de Delftse binnenstad te vervangen. Doel van de samenwerking is om overlast voor bewoners, ondernemers en bezoekers te beperken, de binnenstad bereikbaar te houden en efficiënt gebruik te maken van financiële middelen en technisch personeel.

November 30, 2022

Klaar voor de toekomst
Om Delft klaar te maken voor de toekomst is het nodig om werkzaamheden aan kabels en leidingen in de ondergrond van de Delftse binnenstad uit te voeren. Met de ondertekening van het convenant ‘Samenwerken in de buitenruimte Binnenstad Delft’ bekrachtigen partijen een goede onderlinge afstemming van de werkzaamheden, zoals de vervanging van het elektriciteitsnet, het gasnet, waterleidingen en de aanleg van een drainagestelsel.

​​​​​​​Schoon drinkwater
Evides vervangt in totaal 15 kilometer aan oude drinkwaterleidingen. Algemeen directeur Annette Ottolini: “Daarmee zorgen we dat er ook in de toekomst voldoende en kwalitatief goed water uit de kraan komt voor de inwoners van Delft. Door samen te werken met Stedin en de gemeente willen we de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk beperken. Bovendien is het efficiënt om samen te werken in deze tijd van schaars personeel en schaars materiaal.”

Bereikbaarheid binnenstad
Wethouder Frank van Vliet: “Het vervangen van alle kabels en leidingen in de ondergrond van de historische Delftse binnenstad is een complexe opgave. Daarnaast gaat ook het reguliere onderhoud en de vervanging van bestaande infrastructuur door. Uiteraard willen we de overlast voor bewoners, ondernemers en bezoekers tot een minimum beperken en de binnenstad goed bereikbaar houden. Dit convenant, waarin we heldere afspraken met elkaar maken, draagt hieraan bij.”

Betrouwbaar gasnet
Stedin vernieuwt vóór 2028 alle oude brosse gasleidingen om het gasnet klaar te maken voor de toekomst. Trudy Onland, Chief Operations Officer, ziet uit naar de samenwerking: “In de binnenstad van Delft vervangen we in totaal 16 kilometer aan oude gasleidingen voor een nieuw gasnet van modern materiaal. We vervangen waar nodig ook elektriciteitskabels. De werkzaamheden slagen alleen als we het samen doen.”

​​​​​​​In gesprek met omgeving
Bewoners en ondernemers in de binnenstad ontvangen van de nutsbedrijven tijdig bericht over geplande werkzaamheden. Wethouder Frank van Vliet: “We hebben veel aandacht voor de omgeving. Bewoners met vragen kunnen bij een centraal aanspreekpunt terecht. We proberen zoveel mogelijk rekening te houden met ieders wensen en belangen, maar overlast kunnen we helaas niet geheel voorkomen. Daarvoor vragen we ook begrip van onze inwoners.”

Planning
​​​​​​​Uitvoerder BAM Infra is in oktober gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor de eerste fase (Achterom, Lange Geer, Breestraat). Eerst worden de hoofdleidingen voor gas en water vervangen. Daarna sluit de uitvoerder de nieuwe hoofdleidingen aan op de aansluitingen van woningen en/of panden. Tenslotte legt de gemeente de drainage aan. Dit is nodig om het grondwaterpeil in de binnenstad beter te reguleren. De werkzaamheden moeten in 2028 gereed zijn.

Deel deze pagina
© 2024