2023

15 maart verkiezing provincie en waterschap

Op 15 maart vinden de verkiezingen voor de Provinciale Staten en waterschappen plaats. Evides volgt deze verkiezingen met grote belangstelling, omdat de komende periode belangrijke beslissingen over de ruimtelijke inrichting moeten worden genomen. Beslissingen die direct en indirect invloed hebben op de drinkwatervoorziening.

March 7, 2023
Rood potlood vult wit rondje in

In aanloop naar de verkiezingen hebben de drinkwaterbedrijven op Drinkwaterplatform.nl de rol en taken van Provinciale Staten op het gebied van drinkwater inzichtelijk gemaakt.

Sleutelrol

Provincies spelen een sleutelrol bij het waarborgen van de kwaliteit en kwantiteit van zoetwater in Nederland. Zij hebben de zorgplicht voor een veilige en duurzame drinkwatervoorziening. Hans de Groene, directeur van de Vereniging van Waterbedrijven in Nederland (Vewin), legt op Drinkwaterplatform.nl uit:

“De provincies zijn samen met de waterschappen verantwoordelijk voor de kwaliteit en kwantiteit van grondwater en regionaal oppervlaktewater. Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de rijkswateren, zoals grote rivieren en meren in Nederland. Om die kwaliteit en kwantiteit in de verschillende regio’s te waarborgen, moeten de provincies de landelijke wetten en kaders vertalen naar provinciaal niveau.”

Gezien de grote opgaven voor de ruimtelijke inrichting, zoals de woningbouwopgave, energietransitie en het klimaatvraagstuk, is dat nu belangrijker dan ooit.

De taken van provincies voor het drinkwater in het kort

Provincies moeten bij elke beslissing over de ruimtelijke inrichting rekening houden met hun wettelijke zorgplicht om te zorgen voor een duurzame drinkwatervoorziening.

Provincies wijzen algemene strategische voorraden aan om drinkwater te winnen.

Provincies zijn verantwoordelijk voor de kwantiteit en kwaliteit van het grondwater en regionaal oppervlaktewater.

Provincies zijn vergunningverleners. Ze bepalen hoeveel grondwater drinkwaterbedrijven en andere bedrijven mogen oppompen.

Provincies bepalen wat industriële bedrijven wel of niet indirect (via het riool) mogen lozen op oppervlaktewater.

Provincies spelen een grote rol bij het vaststellen van het natuurbeleid.

Provincies zijn vaak aandeelhouders van drinkwaterbedrijven.


Richtlijnen en wetten om voor schoon en voldoende water te zorgen

Om te zorgen dat nu en in de toekomst schoon en voldoende zoetwater beschikbaar is in Nederland, geldt een aantal nationale en internationale richtlijnen, wetten en beleidsprogramma’s. Op Europees niveau is dat de Kaderrichtlijn Water (KRW), op landelijk niveau zijn het Deltaprogramma Zoetwater, de Drinkwaterwet, de Waterwet, Structuurvisie Ondergrond (STRONG) en Omgevingswet belangrijk. Daarin staan onder meer aan welke normen en eisen grond- en oppervlaktewater moeten voldoen en dat alle overheden (Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten) de zorgplicht dragen voor een veilige en duurzame drinkwatervoorziening.

Lees het volledige artikel op drinkwaterplatform.nl.

Deel deze pagina
© 2024