2023

Dagelijks bestuur Brabantse Delta bezoekt drinkwaterbedrijf Evides

November 1, 2023
Dagelijks bestuur Brabantse Delta bezoekt drinkwaterbedrijf Evides

Het voltallig dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta (Kees Jan de Vet, Niels Mureau, Rian Govers-Gabriëls, Anco Sneep, Karin van den Berg, Angelien Hagenaars) was dinsdag 31 oktober te gast op drinkwaterproductielocatie Huijbergen van Evides Waterbedrijf. Algemeen directeur Annette Ottolini en directeur Productie Drinkwater Maaike van de Ven-Glastra maakten het dagelijks bestuur wegwijs in de wereld van Evides Waterbedrijf:  drinkwater productie, bronbescherming en de uitdagende toekomstige opgaven.

Ze lieten het dagelijks bestuur zien dat voldoende schoon drinkwater maken gezien de huidige waterkwaliteit van de bronnen en ruimtelijke druk bovengronds en in de ondergrond naar de toekomst uitdagend is. Daarnaast zijn diverse belangrijke dossiers besproken. Denk daarbij aan water en bodem sturend, kaderrichtlijn water, grondwaterbescherming en vertaling van Brabants Programma Landelijk Gebied naar Gebiedsgerichte Aanpak Brabantse Wal. Op deze onderwerpen zijn er veel raakvlakken en is kennisuitwisseling en samenwerking mogelijk als partners in het gebied.

Deel deze pagina
© 2024