2023

Evides Waterbedrijf aangesloten bij het Charter Diversiteit

Algemeen directeur Annette Ottolini heeft op 16 februari namens Evides Waterbedrijf het Charter Diversiteit ondertekend tijdens een bijeenkomst van SER Diversiteit in Bedrijf bij KPN in Amsterdam. Hiermee zegt Evides toe dat diversiteit en inclusie van meerwaarde zijn voor de organisatie en dat strategische middelen ingezet zullen worden om diversiteit en inclusie op de werkvloer te bevorderen. Ook tonen we aan de buitenwereld het belang dat Evides hecht aan inclusie en diversiteit.

February 20, 2023

Het Charter Inclusie & Diversiteit is een verklaring waarin Evides aangeeft welke doelen zij nastreeft op het gebied van inclusie en diversiteit. De doelen die Evides hierin heeft opgenomen komen overeen met de doelen die Evides heeft gesteld in de strategische koers.

Annette Ottolini: ‘Ik ben heel blij dat Evides zich, net als andere grote organisaties, ook op deze manier committeert aan inclusie en diversiteit. Dit sluit naadloos aan bij onze visie op inclusie. We willen dat iedereen erbij hoort en zich gehoord en gezien voelt bij Evides. Dit vraagt iets van ons allemaal, in de manier waarop we met elkaar omgaan. We zijn als organisatie en als directieteam al langere tijd met dit onderwerp bezig, met alle uitdagingen die daarbij horen. Als team hebben we daarin onze eigen ontwikkeling doorgemaakt en gewerkt aan inclusie en sociale veiligheid. We zijn blij dat we dit als organisatie steeds een stapje verder kunnen brengen. Het is goed dat we hier ook concrete doelen verbinden zoals opgenomen in het Charter. Zo geven we op meerdere manieren invulling aan onze visie op inclusie.’

Op dit moment zijn er meer dan 375 Nederlandse bedrijven aangesloten bij het Charter Diversiteit, dat is aangesloten bij het Europees platform van Diversity Charters. Ruim 12.000 organisaties in 26 landen maken deel uit van dit platform. Meer informatie is te vinden op de website van SER.

Deel deze pagina
© 2024