2023

Gedeputeerde Saskia Boelema bezoekt Evides Waterbedrijf

December 19, 2023

Gedeputeerde Saskia Boelema van de Provincie Noord-Brabant was woensdag 20 december te gast op drinkwaterproductielocatie Huijbergen van Evides Waterbedrijf. Mevrouw Boelema is verantwoordelijk voor de portefeuille Water en Bodem, Gezondheid en Brede Welvaart.

Het bezoek van gedeputeerde Saskia Boelema bij Evides Waterbedrijf.

Doel van het bezoek was elkaar beter te leren kennen, elkaars opgaven, dilemma’s en kansen in beeld te hebben en te bespreken waar we elkaar kunnen helpen en inzet van elkaar verwacht wordt.

Algemeen directeur Annette Ottolini maakte de gedeputeerde wegwijs in de wereld van Evides Waterbedrijf: hoe we drinkwater maken, welke bronbescherming is nodig en welke uitdagingen er zijn om drinkwater te kunnen blijven leveren, nu en in de toekomst.

Evides liet de gedeputeerde zien dat voldoende schoon drinkwater maken gezien de huidige waterkwaliteit van de bronnen en ruimtelijke druk bovengronds en in de ondergrond naar de toekomst uitdagend is. Daarnaast zijn diverse belangrijke dossiers besproken. Denk daarbij aan water en bodem sturend, kaderrichtlijn water, grondwaterbescherming en vertaling van Brabants Programma Landelijk Gebied naar Gebiedsgerichte Aanpak Brabantse Wal. Op deze onderwerpen zijn er veel raakvlakken en is kennisuitwisseling en samenwerking mogelijk als partners in het gebied.

De gedeputeerde gaf aan de wens van Evides te delen: “Er zijn nu voldoende plannen, nu is – zoals  in ons bestuursakkoord Samen maken we Brabant! staat - het tijd voor uitvoering. Ik kijk uit naar de samenwerking deze bestuursperiode met Evides.”

Als afsluiting werd een korte wandeling gemaakt door het waterwingebied Huijbergen. Daar konden de gasten zien hoe de mooie natuur de grondwaterbronnen beschermt en tegelijkertijd bijdraagt aan de biodiversiteit, milieu en recreatiemogelijkheden.

Deel deze pagina
© 2024