2023

Goed voorbereid op eventuele droogte

Evides Waterbedrijf is goed voorbereid op een langere periode van droogte. Dat is vooral te danken aan een ruime voorraad water in onze spaarbekkens, onze goede voorbereiding op klimaatveranderingen en de nauwe samenwerking met onze waterketenpartners. 

Op onze pagina over drinkwaterverbruik vindt u altijd  het actuele waterverbruik.

May 11, 2023

2 tot 3 maanden voorraad in bekkens

Evides maakt voornamelijk drinkwater van oppervlaktewater uit de Maas, wat wij opslaan in onze spaarbekkens in de Biesbosch. In deze bekkens zit een voorraad van 2 tot 3 maanden om drinkwater van te maken. Dankzij deze spaarbekkens heeft een lage(re) rivierstand, als gevolg van droogte, niet snel invloed op onze drinkwaterlevering. Evides heeft dan ook in de droge zomer van 2022, net als in 2018, geen leveringsproblemen gehad. Wel vragen we onze klanten om altijd bewust en duurzaam om te gaan met drinkwater.

Goed voorbereid

Om goed voorbereid te zijn op de klimaatveranderingen, heeft Evides de afgelopen jaren geïnvesteerd in de vorm (morfologie) van het spaarbekken de Gijster en in het nieuwe innamepompstation Bergsche Maas. Met een maximale capaciteit van 24 m3 per seconde is dit het grootste innamepompstation van oppervlaktewater in Nederland. Door deze grote capaciteit kan Evides selectief én snel haar spaarbekkens vullen. Annette Ottolini, algemeen directeur van Evides: “Dat is belangrijk, omdat door droogte vaker sprake is van lage rivierafvoer van de Maas. Wanneer er minder water in de rivier zit, is de invloed van ongewenste stoffen op de waterkwaliteit groter. Met het nieuwe innamepompstation kan Evides daar goed op inspelen door water in te nemen als de waterkwaliteit van de Maas op zijn best is. Zo zijn we goed voorbereid op lange droge periodes.”

Landelijke crisisorganisatie

Ook landelijk is de drinkwatersector goed voorbereid. Sinds de zomer van 2018 wordt nauw samengewerkt met waterketenpartners (o.a. waterschappen, provincies, Rijkswaterstaat) om in samenhang te acteren op de verschillende effecten van droogte en warmte. Dit heeft geleid tot het ‘Drinkwater Draaiboek Droogte’ dat de drinkwatersector ondersteunt wanneer er weer een ernstig droge periode aandient. Het draaiboek sluit aan op het ‘Landelijk draaiboek waterverdeling en droogte’ van het Ministerie van IenW en specificeert de rol, bijdrage en werkwijze van de drinkwatersector binnen deze structuur en daarbuiten (onderling / binnen de sector). Gezien de publieke zorgplicht heeft de minister van IenW in 2018 besloten (een vertegenwoordiger van) de drinkwatersector toe te voegen aan de landelijke crisisorganisatie. De drinkwatersector is nu regulier vertegenwoordigd in de Landelijke coördinatiecommissie waterverdeling (LCW) en in het Managementteam Watertekorten (MWT). En sluit – gezien de regionale verschillen – aan bij de Regionale Droogte Overleggen waar dat van toegevoegde waarde is. Op die manier zitten we als sector dicht op de besluitvorming.

Verdringingsreeks

Als de droogtesituatie langdurig aanhoudt en er is sprake van een watertekort, is volgens de Waterwet bepaald wie er als eerste water krijgt en wie dit later krijgt. Deze afspraken staan in de verdringingsreeks. Deze verdringingsreeks is bepalend voor de verdeling van het beschikbare oppervlaktewater. De drinkwatervoorziening heeft een hoge prioriteit.

Wel zorgen op lange termijn  

Voor de korte termijn staat Evides goed gesteld. Op langere termijn is de waterbeschikbaarheid (kwaliteit, kwantiteit en leveringszekerheid) wel een zorg. Niet alleen vanwege mogelijke droogte, maar ook vanwege de woningbouwopgave en bevolkingsgroei. Annette Ottolini: “Voor het leveringsgebied van Evides geldt dat als we niets doen, we na 2030 in Midden-Zeeland een mogelijk drinkwatertekort hebben. Mede dankzij onze lange termijn prognoses voor de vraag naar drinkwater nemen wij nu al maatregelen voor de korte termijn (2030) en zoeken we voor ná 2030 naar aanvullende bronnen. Zodat we ook dan gesteld staan om langere periodes van droogte goed te kunnen opvangen.”

Deel deze pagina
© 2024