2023

Informatiepakket lood t.b.v. gemeenten

Het Nederlandse kraanwater is van hoge kwaliteit. Het drinkwater moet voldoen aan zeer strenge eisen. Ook als het gaat om de hoeveelheid lood die in het drinkwater mag zitten. Omdat lood schadelijker is dan gedacht is per 2023 de norm verlaagd.

September 19, 2023
loden pijp

In gebouwen van vóór 1960 kunnen nog loden waterleidingen aanwezig zijn. En nieuwe kranen en waterinstallaties geven de eerste maanden bepaalde metalen aan het water af, waaronder lood. Daardoor kan te veel lood in het drinkwater komen. Het blijft dus van groot belang om burgers, instellingen en bedrijven goed voor te lichten over (de risico’s van) lood. Uiteraard doen we dat als Evides via onze eigen kanalen, maar het is belangrijk dat ook gemeenten over dit onderwerp (blijven) communiceren om gezondheidsschade te voorkomen. Zeker nu:

  • De minister van Binnenlandse Zaken in mei 2021 de gemeenten verzocht heeft eigenaren en bewoners/gebruikers in panden van vóór 1960 (persoonlijk) te informeren over de mogelijke aanwezigheid van loden leidingen, de risico’s daarvan en het handelings-perspectief;
  • In de nieuwe Drinkwaterrichtlijn kindlocaties door de overheid zijn aangewezen als ‘prioritair gebouw/terrein’;
  • En de minister het voornemen heeft om in het Besluit Bouwwerken Leefomgeving een verbod op loden leidingen* voor huurwoningen en kindlocaties op te nemen

* tenzij de loodwaarde aan het tappunt lager is dan 5 microgram per liter.

Evides heeft daarom voor gemeenten een informatiepakket samengesteld waarmee eenvoudig een eigen informatiepagina op de gemeentelijke website gemaakt kan worden. Het pakket bestaat uit een basistekst die voor een websitepagina kan dienen, een handig filmpje hoe loden leidingen herkend kunnen worden, en een uitgebreid document met Q&A’s. Uiteraard is alle informatie met betrekking tot gezondheid afgestemd op de informatie die de GGD hierover verstrekt.

Alle gemeenten in ons voorzieningsgebied krijgen dit pakket per mail toegestuurd. Dit pakket is voor gemeenten tevens te bestellen via een mail naar loodadministratie@evides.nl onder vermelding van ‘informatiepakket lood’.

Deel deze pagina
© 2023