2023

Persbericht: Evides’ waterlevering op orde, ook in roerige tijden.

May 16, 2023

Rotterdam, 17 mei 2023 – Evides Waterbedrijf leverde in het 2022 157,5 miljoen m3 drinkwater. Dit is vrijwel gelijk aan 2021, toen leverden we 157,3 miljoen m3. In de droge lente en zomer was het waterverbruik hoger dan vorig jaar. Vanaf het vierde kwartaal daalde het waterverbruik en was het lager dan vorig jaar. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de gestegen energieprijzen en dat mensen daardoor korter douchen. Lees meer over het werk van Evides om 24/7 drinkwater en industriewaterdiensten te leveren in 2022 in het nieuwe jaarverslag.

Man en kind vullen glas water aan het aanrecht

Turbulent jaar

Algemeen directeur Annette Ottolini over 2022: “Het was een turbulent jaar. Door de oorlog in Oekraïne kwamen de geopolitieke verhoudingen onder druk te staan waardoor de energie- en grondstofprijzen nog verder stegen. Verder hadden we te maken met de naweeën van corona en een lange droge lente en zomer. Toch heeft Evides de klanten continu voorzien van voldoende en een goede kwaliteit drinkwater en industriewaterdiensten. Hiervoor is in 2022 weer veel werk verricht. Wij zijn blij dat onze klanten dat waarderen met een 8,3.”

Ottolini voegt toe: “Voor mij het bewijs dat onze waterleveringen en diensten robuust zijn en de organisatie staat als een huis. We zijn goed voorbereid en beschikken over professionele medewerkers. We zijn alert en wendbaar waardoor we ook onder deze uitdagende omstandigheden goed blijven presteren.”

Toekomstbestendige waterlevering

Naast het leveren van betrouwbaar drinkwater nu, bereiden we ons ook voor op toekomstige leveringszekerheid. Het leveren van drinkwater blijft alleen vanzelfsprekend als er kwalitatief goede drinkwaterbronnen beschikbaar zijn en blijven. Ottolini: “De oproep dat het leveren van drinkwater in de toekomst onder druk komt te staan als we nu niets doen, is goed geland bij de politiek en overheden. Het is nú zaak om door te pakken. De programma’s ‘Water en Bodem sturend’, NPLG en Novex bieden de overheden de kans om invulling te geven aan een veilige en duurzame drinkwatervoorziening. Als Evides bereiden we ons voor op de toekomst. In 2022 zijn we specifiek voor Midden-Zeeland gestart met een onderzoek naar aanvullende bronnen voor drinkwater voor na 2030. Zo zorgen we ervoor dat we in heel het voorzieningsgebied van Evides nu én in de toekomst drinkwater kunnen blijven leveren.“

Evides is ook verder gegaan met de samenwerkingen in de ondergrond. Door een integrale aanpak zorgt Evides ervoor dat de overlast voor inwoners zo veel mogelijk beperkt wordt. In 2022 nam Evides een volgende stap in de samenwerking met netbeheerder Stedin met een gezamenlijk portfolio en een gezamenlijke aanbesteding voor de uitvoering. O.a. in Delft wordt dit zichtbaar. De gemeente, Stedin en Evides werken de komende jaren intensief samen om kabels en leidingen in de ondergrond van de Delftse binnenstad te vervangen. We beperken de overlast voor bewoners, ondernemers en bezoekers en zorgen ervoor dat de binnenstad bereikbaar blijft, maken efficiënt gebruik van financiële middelen en technisch personeel.

Wat er niet in zit, hoeven wij er ook niet uit te halen

Het leveren van drinkwater staat niet alleen onder druk door de beschikbaarheid van bronnen. Evides maakt zich vooral zorgen over de waterkwaliteit van de bronnen en vroeg daar in 2022 meermaals aandacht voor. Ottolini: “Onze belangrijkste oppervlaktewaterbron is de Maas. Deze bron verdient goede bescherming. Lozingen van ongewenste stoffen in het oppervlaktewater moeten verminderen of zelfs stoppen. De overheden die de vergunningen daarvoor afgeven en moeten handhaven, spelen daarbij een grote rol. Denk aan het per direct toetsen van bestaande vergunningen op de inmiddels strengere eisen van stoffen die geloosd mogen worden. En ook het handhaven van bestaande lozingsvergunningen moet hoger op de prioriteitenlijst. Wat er niet in komt, hoeven wij er namelijk niet uit te halen.

Evides beschermt haar grondwaterbronnen zelf ook, bijvoorbeeld door goed natuurbeheer. In 2022 stelden we het nieuwe beheerplan voor onze grondwaterwingebieden op de Brabantse Wal vast. We vormen onze bossen aldaar langzaam om naar een klimaatbestendig bos met meer loofbomen van verschillende ouderdom. De biodiversiteit wordt hierdoor groter en onze bronnen blijven goed beschermd.”

Groei in duurzame waterdiensten

Mooi resultaat is dat industriewaterklanten hun contracten met Evides Industriewater hebben verlengd of uitgebreid. Eén van de hoogtepunten in 2022 was de oplevering van de nieuwe demiwaterfabriek in Antwerpen. Door water- en chemiebesparende maatregelen in te zetten, heeft Evides een duurzame demiwaterfabriek kunnen opleveren.

Duurzaam is ook de pilot met de ‘Digital twins’. Op een afvalwaterzuivering experimenteerde Evides met het inzetten van digitale kopie van het zuiveringsproces, die via kunstmatige intelligentie voorstellen doet om het proces te optimaliseren. De eerste resultaten zijn veelbelovend.

Bekijk de video '2022 in beeld' en krijg een impressie van ons werk of lees het Evides Jaarverslag 2022 over al onze inspanningen en resultaten.

Cookie bevestiging

Het bekijken van deze video kan ervoor zorgen dat Vimeo informatie verzamelt.

Cookies instellen? Bekijk onze cookieverklaring.

Deel deze pagina
© 2024