2023

Langsscheur in Biesboschleiding bij Stampersgat

September 11, 2023
De gescheurde leiding bootgelegd.

Met 14.000 kilometer aan leidingen doen zich wel eens leidingbreuken voor. Veroorzaakt door derden of spontaan, bijv. door grondverschuiving. Vaak zijn het relatief makkelijk op te lossen lekkages, maar soms staan we voor een technisch uitdagende klus. Zoals dit keer.

Evides krijgt op 18 juli de melding dat een boer met zijn combine is weggezakt nabij onze betonnen Biesboschleiding. Er stroomt geen water, maar is wel sprake van een flinke verzakking. Er blijkt sprake van een scheur in onze Biesboschleiding ter hoogte van de Sint Antoinedijk in Stampersgat. Een belangrijke én grote leiding met een doorsnee van 1.10 meter, verantwoordelijk voor de watertoevoer naar Zeeland. Snel schakelen is dan belangrijk.

Safety first! We informeren de betrokken Veiligheidsregio’s, omdat het om een kritische asset gaat. Bovendien ligt onze leiding in een leidingstraat met aan beide zijden een andere leiding: die wil je niet raken. Er wordt dan ook zorgvuldig afgestemd met de pachters van de grond, de beheerder van de leidingstraat én met de andere leidingeigenaren.

We zorgen als eerste dat de situatie veilig is én dat de waterlevering doorgang kan vinden. Gelukkig heeft Evides op dat traject een dubbele leiding liggen. Het beschadigde deel van de leiding wordt buiten gebruik gezet. Zo kan de waterlevering aan Zeeland ongehinderd doorgang vinden. Extra fijn, omdat de reparatie van zo’n grote leiding een technisch uitdagende klus is. Alleen al het uitgraven van de leiding (tot 3,5 m diep!) is een secuur werkje, zo tussen twee andere leidingen in.

Vervolgens begint het echte werk. Want hoe repareer je een scheur in zo’n enorme leiding waar straks weer onder druk water doorheen gepompt wordt? Er wordt een plan van aanpak opgesteld. Om te beginnen wordt er een luik in de lekke buis gemaakt om het water weg te pompen. Daarna wordt de betonnen buis doorgezaagd. Een stuk van 12 meter wordt verwijderd en vervangen door een stalen buis. Die moet natuurlijk perfect en volledig waterdicht aansluiten op de bestaande buis. Voorzichtig is de leiding gevuld met water en op druk gebracht van het Biesbosch systeem Zeeland, om te kijken of deze nergens lekt.  Want als dat het geval is, dan is al het werk voor niks geweest en kunnen we opnieuw beginnen. Een spannend moment! Na allerlei testen is de leiding per 10 augustus weer volledig in gebruik genomen. Missie geslaagd!

Een mooi staaltje van samenwerking waarmee een potentieel grote calamiteit goed getackeld is.

Met Evides in de regie, toezicht op de locatie door DNWG, aannemer Visser en Smit Hanab in de uitvoering. En nauwe samenwerking met LSNed als leidingstraatbeheerder.

De klus is nu geklaard, maar het werk is nog niet klaar. Omdat de oorzaak onduidelijk is en dit type lekkage op deze plek niet vaak voorkomt, wordt er nog uitgebreid onderzoek gedaan naar de oorzaak. Er wordt onderzoek gedaan naar de verwijderde leiding. De rest van de betonnen leiding wordt in oktober inwendig geïnspecteerd op lekkages. En in december wordt de leiding geïnspecteerd op draadbreuk. Zo proberen we het ontstaan van de scheur te achterhalen, zodat we daar voor de toekomst lering uit kunnen trekken.

Luchtfoto van de werkzaamheden.
De nieuwe leiding wordt ingehesen.
Foto van de leiding.
Deel deze pagina
© 2024