2023

RIVM-rapport onderstreept noodzaak actie om drinkwatertekort in 2030 te voorkomen

Het RIVM bevestigt de oproep die de drinkwatersector, waaronder Evides Waterbedrijf, in september 2022 deed: nu al zijn acties nodig om op korte (voor 2030) en lange termijn de levering van drinkwater te borgen. Als er niets gebeurt, is er naar verwachting bij alle tien drinkwaterbedrijven in Nederland in 2030 sprake van een tekort. Het RIVM heeft in het onderzoek de knelpunten én mogelijke oplossingen voor de drinkwatervoorziening tot 2030 nader onderzocht.

April 3, 2023
Man drinkt glas water.

Regionale uitwerking

Algemeen directeur Evides Waterbedrijf Annette Ottolini: "Uit het onderzoek van RIVM blijkt nogmaals dat bij alle 10 drinkwaterbedrijven al voor 2030 extra productiecapaciteit nodig is, in een aantal gevallen al nu of op zeer korte termijn. Voor het leveringsgebied van Evides geldt dat als we niets doen, we na 2030 in Midden-Zeeland een mogelijk drinkwatertekort hebben. Mede dankzij onze lange termijn prognoses voor de vraag naar drinkwater nemen wij nu al maatregelen voor de korte termijn (2030) en zoeken we voor na 2030 naar aanvullende bronnen. Bij de uitvoering van die maatregelen lopen we steeds meer tegen juridische en bestuurlijke belemmeringen aan. We vragen daarom ook snelle actie van betrokken partijen en in het bijzonder van de provincies bij het verzekeren van de drinkwatervoorziening.“

Kwaliteit drinkwaterbronnen

De watervraag neemt toe en de beschikbaarheid van bronnen voor drinkwater van goede kwaliteit voor drinkwaterbereiding groeit niet mee. De kwaliteit van drinkwaterbronnen is afgelopen jaren verslechterd door vervuiling vanuit landbouw, industrie en huishoudens. Daarbij gaat het zowel om langjarige en hardnekkige problemen door bestrijdingsmiddelen en nitraat, maar bijvoorbeeld ook om lozingen van nieuwe, opkomende stoffen. Eerder afgesproken kwaliteitsdoelen voor drinkwaterbronnen worden nog steeds niet gehaald. Ottolini: “Daarom vragen de drinkwaterbedrijven doorlopend aandacht voor de bescherming van de bronnen voor drinkwater. Wat er niet in zit, hoeven wij er ook niet uit te halen. Ook de invulling voor programma’s ‘Water en Bodem sturend’, NPLG en Novex biedt de gelegenheid om nu invulling te geven aan een veilige en duurzame drinkwatervoorziening.”

Lees hier het RIVM rapport.

Deel deze pagina
© 2024