2023

Zoutwachters: de poortwachters van het zoete grondwater

Zoutwachters zijn bij de grond- en duinwaterwinningen van Evides Waterbedrijf een belangrijk hulpmiddel. Ze houden in de gaten of zout grondwater niet in de buurt komt van onze waterwingebieden. In bijna het hele voorzieningsgebied van Evides is zout grondwater te vinden in de bodem. Bovenop het zoute water ‘drijft’ een zoetwatervoorraad, waarvan we uiteindelijk drinkwater maken.

June 6, 2023
Grasveld met apparaten

Waarom zijn zoutwachters belangrijk?

Voor grondwaterwinningen die vlak bij zee liggen, zoals onze winningen in de duinen, op het Eiland van Dordrecht en de winning in Halsteren, is het belangrijk om te weten waar het zoute water precies te vinden is. Hiermee wordt voorkomen dat het zout niet in onze bronnen terecht komt. Om het zoutwaterlichaam in de gaten te houden, gebruikt team Bronbescherming van Evides 14 zoutwachters: zes in Ouddorp, één in Burgh-Haamstede, vijf in de regio Baanhoek en twee in Halsteren. De diepste zoutwachter verricht metingen tot 224 meter onder maaiveld.

Hoe werkt een zoutwachter?

Een zoutwachter bestaat uit een kabel die verticaal in de bodem zit. Op de kabel zitten 13 of 26 elektrodeparen op verschillende diepten onder het maaiveld. Die elektrodeparen meten de geleidbaarheid in de bodem. Hoe meer opgeloste stoffen (zoals zouten) er in het grondwater zitten, hoe hoger de geleidbaarheid van de bodem is. Plotselinge veranderingen in de bodemweerstand worden veroorzaakt door wijzigingen in de grondwatersamenstelling. Dat kan het gevolg zijn van de instroom van verontreinigingen of het optrekken van zout grondwater.

Door het regelmatig controleren en vervangen van zoutwachters wordt gezorgd dat wij klaar zijn voor de toekomst.

Deel deze pagina
© 2024