2024

Evides en drinkwaterbeschikbaarheid

De afgelopen weken heeft de drinkwaterbeschikbaarheid flink in het nieuws gestaan. RTL kopte dat er een drinkwatercrisis dreigt omdat 7 van de 10 waterbedrijven niet genoeg reserve hebben. Hoe zit dat bij Evides Waterbedrijf?

February 27, 2024

Daar kunnen we kort over zijn: Evides voorziet op de korte termijn -tot 2030- géén acuut leveringsprobleem op basis van de huidige prognoses. Na 2030 voorzien we, als gevolg van een stijgende vraag (door o.a. bevolkingsgroei, economische ontwikkelingen en toerisme), voor een deel van ons leveringsgebied (Midden-Zeeland) wel een mogelijk drinkwatertekort. Deze toekomstige grotere watervraag kan namelijk niet geleverd worden vanuit de huidige grondwaterwinningen op de Brabantse Wal vanwege afspraken die we hebben gemaakt in het convenant Brabantse Wal. Daardoor benutten we niet de volledige vergunning.

Uiteraard neemt Evides nu al maatregelen die nodig zijn om de robuustheid van ons drinkwatersysteem en de leveringszekerheid richting de toekomst te garanderen. We hebben diverse investeringen gepland om aan de waterlevering na 2030 in Midden-Zeeland te kunnen voldoen. Denk daarbij aan de bouw van een nieuwe productielocatie, de aanleg van een nieuw pompstation en de aanleg en vervanging van leidingen. Daarnaast onderzoeken we op dit moment mogelijke aanvullende bronnen voor ná 2030. We hebben de medewerking van meerdere partijen nodig, zoals provincies en waterschappen, om de geplande maatregelen tijdig te kunnen realiseren. We roepen de bevoegde gezagen dan ook op om hun zorgplicht in het veilig stellen van de drinkwatervoorziening de juiste prioriteit te geven.

Deel deze pagina
© 2024