2024

Evides en Eneco openen drijvend zonnepark op Berenplaat

Op 8 april openen Evides Waterbedrijf en Eneco een drijvend zonnepark op het spaarbekken van productielocatie Berenplaat in Spijkenisse. Hiermee wordt 21% van de energiebehoefte van de drinkwaterzuivering duurzaam ingevuld.

April 8, 2024

Het is de volgende innovatieve stap naar het energieneutraal maken van het drinkwaterproductieproces van Evides. Het drijvende park bestaat uit 2 eilanden van ongeveer 1,5 hectare met in totaal 8804 zonnepanelen.

Opening drijvend zonnepark Berenplaat
Opening drijvend zonnepark Berenplaat.

Bijdrage aan energieneutraal

Op jaarbasis wekt het park ongeveer 4.876 MWh op, uiteraard afhankelijk van het aantal zonne-uren. Dit is vergelijkbaar met het jaarlijkse energieverbruik van ongeveer 2000 huishoudens. De opgewekte elektriciteit wordt door Evides zelf gebruikt voor de locatie Berenplaat. Ongeveer 21% van de totale energiebehoefte van het productieproces zal hierdoor gedekt worden.

Bij de ontwikkeling van het zonnepark stelde Evides als voorwaarde dat de energieopwekking geen impact mag hebben op de waterkwaliteit in het bekken op de Berenplaat. Dit is gevuld met voorgezuiverd rivierwater en is van belang voor de drinkwaterproductie. Eneco en GroenLeven hebben hierop de 2 zonne-eilanden ontwikkeld van ca. 1,5 ha, waarbij een goede waterkwaliteit in de bekkens geborgd blijft. De twee eilanden bestaan in totaal uit 8804 zonnepanelen.

Klimaatdoelstelling 2050

Annette Ottolini, algemeen directeur Evides Waterbedijf: “Evides heeft de ambitie om zoveel mogelijk eigen energie op te wekken. Hiermee dragen we bij aan de klimaatdoelstelling van Nederland om in 2050 volledig duurzaam te zijn op het gebied van energievoorziening. Dat doet Evides onder andere door zonneparken aan te leggen op de eigen terreinen. Wij kiezen daarbij naast grond- en dakgebonden zonneparken voor drijvende zonneparken. Daarmee maken we slim gebruik van onze spaarbekkens. Zij dienen als opslag van onze grondstof voor de drinkwatervoorziening én nu ook voor energieopwekking”.

Annette Ottolini, algemeen directeur van Evides Waterbedrijf en Erwin Leeuwis, directeur Eneco AD&R.

Annette Ottolini, algemeen directeur van Evides Waterbedrijf en Erwin Leeuwis, directeur Eneco AD&R hebben het zonnepark samen geopend.

Omgevingsfonds

Om verduurzaming in de omgeving een impuls te geven is een omgevingsfonds opgericht. Vanuit het fonds wordt een bijdrage beschikbaar gesteld voor de financiering van leefbaarheids- en/of duurzaamheidsprojecten in de gemeente Nissewaard en de gemeente Hoeksche Waard. Erwin Leeuwis, directeur Eneco Asset Ontwikkeling: “Met het omgevingsfonds willen we het mogelijk maken dat de regio ook voordeel heeft van de lokale opwek van energie. Het kan andere initiatieven tot verduurzaming stimuleren zodat we breed met elkaar investeren in een groene toekomst.” Binnenkort verschijnt meer informatie op de websites van Evides en Eneco over het omgevingsfonds.

Programma EEN

Om toe te werken naar klimaat- en energieneutraliteit, draait Evides aan twee knoppen vanuit het programma Evides Energie Neutraal (EEN). Zo verlagen we ons energiegebruik waar mogelijk. En verhogen we de opwekking van duurzame energie. We zetten daarbij o.a. in om op basis van onderzoek en ervaringen stapsgewijs zonnepanelen te realiseren op onze productielocaties en op de daarvoor geschikte spaarbekkens.

Cookie bevestiging

Het bekijken van deze video kan ervoor zorgen dat Vimeo informatie verzamelt.

Cookies instellen? Bekijk onze cookieverklaring.

Deel deze pagina
© 2024