2024

Jaarverslag 2023: Stabiele waterlevering in uitdagend jaar

Rotterdam, 17 mei 2024 – Evides Waterbedrijf leverde in 2023 151,4 miljoen m3 drinkwater. Onder andere als gevolg van de natte zomer en waterbewust gedrag van de consument was het waterverbruik 3,9% lager dan in 2022.

May 17, 2024
Familie in de badkamer, klaar om tanden te poetsen.

Uitdagend jaar

Algemeen directeur Annette Ottolini over 2023: “In 2023 speelden veel uitdagingen tegelijk. Zo hadden we niet alleen te maken met flinke kostenstijgingen, wereldwijde grondstoftekorten, de energiecrisis, grote krapte op de arbeidsmarkt én lagere inkomsten. Maar ook met een toenemende vervuiling van onze drinkwaterbronnen. Toch heeft Evides de klanten continu kunnen voorzien van voldoende en een goede kwaliteit drinkwater en industriewaterdiensten. Met dank aan de ruim 800 medewerkers heeft het drinkwaterbedrijf de vele uitdagingen goed het hoofd kunnen bieden. Wij zijn blij dat onze klanten dat waarderen met een 8,2.”

Ottolini: “2023 is voor ons een goede test geweest voor onze wendbaarheid. We hebben aangetoond dat we keer op keer adequaat in kunnen spelen op de veranderingen om ons heen en ook onder deze uitdagende omstandigheden goed blijven presteren. Het bewijst dat we goed zijn voorbereid en onze organisatie en processen robuust zijn.”

Duurzame groei

Evides toonde zich met haar industriewaterdiensten slagvaardig in een concurrerende markt. Ottolini: “De kennis en kunde van EIW wordt zeer gewaardeerd en dat leidt tot mooie projecten, zoals de groene waterstoffabriek op de Maasvlakte waarvoor EIW demiwater gaat leveren. Dat is een mooie stap in de energietransitie. Onze diensten worden door de EIW-klanten opnieuw hoog gewaardeerd met een 8,4.”

Toekomstbestendige waterlevering

Naast het leveren van betrouwbaar drinkwater nu, bereidt Evides zich voor op toekomstige leveringszekerheid. Het leveren van drinkwater blijft alleen vanzelfsprekend als er kwalitatief goede drinkwaterbronnen beschikbaar zijn en blijven. Ottolini: “In 2023 bevestigde een onderzoek van het RIVM dat er nú echt acties nodig zijn om voor 2030 en de langere termijn de levering van drinkwater zeker te stellen. Iets waar Evides Waterbedrijf en de sector al langer nadrukkelijk de aandacht voor vragen. Tegelijkertijd staan door klimaatverandering en verontreiniging de bronnen onder druk. Het is ons in 2023 wederom gelukt om adequaat in te spelen op de uitdagingen die voor ons liggen, maar dat wordt wel steeds lastiger als de overheid haar zorgplicht niet beter gaat naleven”.

Waterkwaliteit onder druk

In 2023 concludeerde de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rli) dat de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater in Nederland onvoldoende is en de doelen van de Kader Richtlijn Water (KRW) alleen behaald gaan worden als de urgentie omhoog gaat, beleid wordt aangescherpt en er verdergaande maatregelen worden uitgevoerd. Rli roept in haar advies het kabinet op met spoed maatregelen te nemen. Ottolini: “De kwaliteit van ons drinkwater is iets dat ons doorlopend bezighoudt. We voldoen nu al ruimschoots aan de strengere Europese normen die vanaf 2026 gelden. Tegelijkertijd zien we dat de waterkwaliteit in de bronnen slechter wordt en de intensiteit van het zuiveren steeds groter wordt. Intensievere zuivering kost geld, energie en de reststoffen verdwijnen niet uit het milieu. Evides staat achter het principe dat drinkwater gemaakt moet kunnen worden met eenvoudige zuivering en dat ‘de vervuiler betaalt’. Ook in 2023 hebben we daar vaak aandacht voor gevraagd bij bijeenkomsten en via de media. Ons mantra ‘wat er niet in zit, hoeven wij er ook niet uit te halen’, is inmiddels goed geland. We onderschrijven de oproep van Rli volledig.”

Investeringen in leveringszekerheid

Evides voorziet tot 2030 géén acuut leveringsprobleem op basis van de huidige prognoses. Voor een deel van het leveringsgebied (Midden-Zeeland) ontstaat ná 2030, als gevolg van een stijgende vraag, wel een drinkwatertekort. Daarom breiden we onze transport- en productiecapaciteit nu al uit. Ottolini: “Bij Burgh-Haamstede loopt een meerjarentraject om grotere leidingen aan te leggen voor meer leveringszekerheid en waterdruk voor het gehele eiland Schouwen-Duiveland. Bij Roosendaal zijn we gestart met de uitbreiding van de Biesboschleiding richting Braakman. Bovendien troffen we in 2023 voorbereidingen voor de vervanging en vergroting van de oppervlaktewaterzuivering op Baanhoek in Dordrecht. En startten we met de onderzoeken voor de nieuwe drinkwaterzuivering De Wranghe bij Goes. Zo zijn we op veel fronten actief om ervoor te zorgen dat we nu en in de toekomst betrouwbaar drinkwater kunnen leveren.”

Samenwerken blijft de essentie

Bij de uitvoering van projecten werkt Evides intensief samen met partners, bijv. in de ondergrond. Ottolini: “Met Stedin werken we nu aan een gemeenschappelijk portfolio van projecten. Voor een goede aansturing hebben Evides en Stedin twee regie-organisaties ingericht: Infrawerk Rijnmond en Infrawerk Zeeland. Ook de aanbesteding van de projecten is dit jaar afgerond. Voor de komende 12 jaar zijn met acht aannemers contracten afgesloten en hebben we ons zo verzekerd van capaciteit voor onze projecten. Door het werk te bundelen wordt ook de overlast voor de inwoners minder.”

Daarnaast is Evides voor de realisatie van haar projecten ook vaak afhankelijk van partners. Ottolini: “Die afhankelijkheid merken we vooral in de uitvoering van noodzakelijke maatregelen, omdat we steeds meer tegen juridische en bestuurlijke belemmeringen aanlopen, zoals bijvoorbeeld de besluitvorming en snelheid bij vergunningen. We maken provincies, gemeenten en waterschappen dan ook attent op hun zorgplicht en de belangrijke rol die zij hebben in het mogelijk maken van een toekomstbestendige waterlevering.”

Cookie bevestiging

Het bekijken van deze video kan ervoor zorgen dat Vimeo informatie verzamelt.

Cookies instellen? Bekijk onze cookieverklaring.

Deel deze pagina
© 2024