Werken bij

Samen jezelf zijn, dat is Evides

Bij Evides geloven we in divers samengestelde teams; waar verschillende visies, inzichten en achtergronden samenkomen en we zo het beste in elkaar naar boven halen. Je krijgt bij ons dan ook alle ruimte om te zijn wie je bent. Elke dag weer zetten we ons in voor een werkomgeving waarin iedereen erbij hoort en zijn talenten kan inzetten.

Dat Evides een diverse en inclusieve organisatie is, merk je op verschillende manieren: 

  • Bij de werving van nieuw talent streeft Evides naar meer culturele diversiteit. De omgang met water is van oudsher diep verankerd in de Nederlandse cultuur. Hierdoor willen we extra stappen zetten om steeds meer een afspiegeling te worden van de samenleving.
  • Het aantal vrouwelijke collega’s bij Evides groeit! Er komen ook steeds meer vrouwelijke leidinggevenden en sinds 2014 staat er een vrouw aan het hoofd van de organisatie.
  • Bij Evides is er ook ruimte voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We kijken naar de talenten van mensen en hoe we deze kunnen benutten en laten ontplooien in de organisatie.   
  • We zijn trots op onze stuurgroep Inclusie die door Evides collega’s uit alle lagen en onderdelen van de organisatie wordt vervuld en invulling geeft aan de visie van Evides op inclusie: Samen jezelf zijn, dat is Evides. In de uitvoering is hierbij extra aandacht voor bijvoorbeeld  vrouwelijke collega’s en, internationals.
  • In recent medewerkersonderzoek scoort Evides een 7,8 op het gebied van inclusie. Hierbij is gemeten in hoeverre medewerkers zichzelf kunnen zijn én tegelijk het gevoel hebben erbij te horen. 
  • Bij Evides organiseren we trainingen voor management en medewerkers over het omgaan met onbewuste vooroordelen, wat het betekent om jezelf te kunnen zijn, ongewenste omgangsvormen, het benutten van ieders talent en inclusief samenwerken. 

Inclusie en diversiteit is bij Evides meer dan een project of programma. Het maakt deel uit van de strategie en is verankerd in de organisatie. We geloven dat we samen Evides waardevol maken door onszelf te zijn en al onze talenten in te brengen. Onder het thema ‘samen onszelf zijn’ borgen we een bedrijfscultuur waarbij iedereen zichzelf moet kunnen zijn.   

© 2024