Uw situatie.

  • Het contract staat op naam van de overledene.

  • Er blijft niemand in de woning.

  • De woning blijft (tijdelijk) in uw bezit.

U hoeft op dit moment niets te doen.

Als de datum van de sleuteloverdracht bekend is, kunt u de overeenkomst opzeggen. Het teveel betaalde bedrag verrekenen we dan met de eindafrekening. 

Let op: Deze eindafrekening komt binnen op naam van de overledene. Wilt u dit liever omzetten naar 'de erven van', neem dan contact op met onze nabestaandendesk via 088 884 50 90.

Wilt u liever persoonlijk contact?

Neem dan contact op met onze nabestaandendesk via 088 884 50 90. We kijken samen met u naar de situatie en maken alles direct in orde. Via de chat of WhatsApp kan natuurlijk ook.

© 2022