Wat is PICWV?

Bij een Particuliere Installatie voor Centrale Water Voorziening (PICWV) levert Evides water via één installatie aan meerdere WOZ-objecten. Hierbij gaat het meestal om appartementen of bedrijfsverzamelgebouwen met een centrale watermeter. De installatie heeft een vaste aansluiting op het distributienet.

Aangemerkt als PICWV

Bij een Particuliere Installatie voor Centrale Water Voorziening (PICWV) levert Evides water via één installatie aan meerdere WOZ-objecten. In ons onderzoek in de Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG) hebben we niet voor 100% kunnen bepalen dat uw wateraansluiting water levert aan één WOZ-object. Dit betekent dat u misschien meerdere WOZ-beschikkingen voor dit adres ontvangt van de gemeente. Dit heeft invloed op de hoogte van de BoL die u betaalt. Daarom vragen we u om ons, via een  BoL-verklaring , te laten weten hoeveel WOZ-objecten u heeft. Zo kunnen we u de hoogte van de BoL goed berekenen.


Waarom moet ik een BoL-verklaring invullen?

Omdat we niet 100% zeker weten hoeveel WOZ-objecten u heeft, zijn we volgens de wet verplicht om BoL in rekening te brengen over uw hele waterverbruik in plaats van alleen over de eerste 300 m3. Om ervoor te zorgen dat u het juiste bedrag betaalt, is het belangrijk dat u aan ons doorgeeft hoeveel WOZ-objecten u heeft.

Voorbeeld onbekend aantal WOZ-objecten:
Als u 800 m³ drinkwater heeft verbruikt, dan brengen wij ook 800 m³ BoL (per 12 maanden) in rekening.

Voorbeeld twee WOZ-objecten:
Als u 800 m³ drinkwater heeft verbruikt, dan brengen wij maximaal 600 m³ BoL (2 x 300 m³) per 12 maanden in rekening.

Veelgestelde vragen

© 2023