Tarieven

Belasting op Leidingwater (BoL)

Heeft u een bericht ontvangen over de Belasting op Leidingwater en bent u een particuliere of klein zakelijke klant (met een verbruik van minder dan 10.000 m3 op één aansluiting per jaar)? Dan is onderstaande informatie interessant voor u.

Wat is BoL?

Belasting op Leidingwater (BoL) is een milieubelasting die door de Rijksoverheid wordt opgelegd. Hiermee wil de overheid stimuleren dat bedrijven en huishoudens zuiniger omgaan met leidingwater. Deze belasting betaalt u via uw drinkwaterrekening.

Hoe wordt BoL berekend?

De hoogte van de BoL hangt af van uw waterverbruik en van hoeveel WOZ-objecten u heeft op dit adres. Als er sprake is van één WOZ-object, betaalt u alleen BoL over de eerste 300 m³. Verbruikt u meer dan 300 m³, dan betaalt u daar geen BoL over. Per WOZ-object betaalt u BoL over een periode van 365 dagen. Hier vindt u de tarieven.

Voorbeeld bij één WOZ-object: Als u 240 m³ drinkwater heeft verbruikt, brengt Evides over 240 m³ BoL in rekening (per 365 dagen). Heeft u 500 m3 drinkwater verbruikt? Dan betaalt u alleen BoL over 300 m³ (per 365 dagen).

Waarom wordt mijn aansluiting gezien als één WOZ?

Uit de Basisadministratie Adressen en Gebouwen blijkt dat uw wateraansluiting water levert aan één WOZ-object. Dit houdt in dat we ervan uitgaan dat u één WOZ-beschikking voor dit adres ontvangt van de gemeente. Bewoners uit de gemeente Rotterdam kunnen de WOZ-beschikking bij het digitale loket via  https://dloket.rotterdam.nl/ bekijken. Woont u buiten de gemeente Rotterdam, dan kunt u de WOZ-beschikking inzien door in te loggen op  www.mijnoverheid.nl.

Meer over de WOZ

 

Waarom wordt mijn aansluiting gezien als een PICWV-aansluiting?

Bij een Particuliere Installatie voor Centrale Water Voorziening (PICWV) levert Evides water via één installatie aan meerdere WOZ-objecten. In ons onderzoek in de Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG) hebben we niet voor 100% kunnen bepalen dat uw wateraansluiting water levert aan één WOZ-object. Dit betekent dat u misschien meerdere WOZ-beschikkingen voor dit adres ontvangt van de gemeente. Dit heeft invloed op de hoogte van de BoL die u betaalt. Daarom vragen we u om ons, via een BoL-verklaring, te laten weten hoeveel WOZ-objecten u heeft. Zo kunnen we u de hoogte van de BoL goed berekenen.

Meer over PICWV


Waarom moet ik een BoL-verklaring invullen?

Met een BoL-verklaring kunt u aangeven hoeveel WOZ-objecten u heeft. Het kan zijn dat uw wateraansluiting water levert aan meerdere WOZ-objecten. Dit heeft invloed op de hoogte van de BoL die u betaalt. Zonder BoL-verklaring gelden er specifieke belastingregels. In de brief die u van ons ontving, staat of we een BoL-verklaring van u willen ontvangen.

Meer over de BoL-verklaring

Veelgestelde vragen over BoL

Wat is WOZ?
Hoe kan ik mijn WOZ-beschikking inzien?
Ik ben huurder en heb geen aanslag van de gemeente ontvangen. Wat moet ik nu doen?
Is de hoogte van mijn WOZ belangrijk voor de BoL-verklaring?
Waarom moet ik zelf het aantal WOZ-objecten doorgeven?
Ik heb te weinig BoL betaald. Kan ik hiervoor een regeling treffen of uitstel aanvragen?
Het adres op de antwoordenvelop (antwoordnummer) geeft aan dat de BoL-verklaring naar Huissen (en dus niet naar Rotterdam) wordt gestuurd. Klopt dat wel?
Heeft u ook post over vastrecht ontvangen?
Wat gebeurt er als ik de BoL-verklaring niet invul en verstuur als dat nodig is?
Wat gebeurt er als ik te weinig BoL heb betaald?
© 2023