Wat betekent WOZ

De WOZ is de waarde van uw woning en staat voor wet Waardering Onroerende Zaken. Elk jaar ontvangt u van uw gemeente de WOZ-waarde van uw adres. Dit is de basis voor verschillende belastingen en heffingen.

Waarom wordt mijn aansluiting gezien als één WOZ?

Uit de Basisadministratie Adressen en Gebouwen blijkt dat uw wateraansluiting water levert aan één WOZ-object. Dit houdt in dat we ervan uitgaan dat u één WOZ-beschikking voor dit adres ontvangt van de gemeente. Bewoners uit de gemeente Rotterdam kunnen de WOZ-beschikking bij het digitale loket via  https://dloket.rotterdam.nl/ bekijken. Woont u buiten de gemeente Rotterdam, dan kunt u de WOZ-beschikking inzien door in te loggen op  www.mijnoverheid.nl.


Wat moet ik doen?

Omdat we uw aansluiting zien als één WOZ, betaalt u alleen BoL over de eerste 300 m3. Verbruikt u jaarlijks meer dan 300 m3 drinkwater, dan betaalt u daar géén BoL over.

Voorbeeld één WOZ-object:
Als u 240 m3 drinkwater heeft verbruikt, brengt Evides over 240 m3 BoL in rekening  (per 365 dagen). Heeft u 500 m3 drinkwater verbruikt? Dan betaalt u alleen BoL over 300 m3  (per 365 dagen).

Klopt het dat u maar één WOZ-object op dit adres heeft?
Dan betaalt u de juiste hoeveelheid BoL en hoeft u niets te doen.

Klopt het niet dat u maar één WOZ-object op dit adres heeft?
Dan kunt u dit met een BoL-verklaring aan ons laten weten.  Download de BoL-verklaring . Vul het formulier helemaal in en onderteken het.

Lees hier alle vragen over de BoL-verklaring

Veelgestelde vragen

© 2023