Veelgestelde vragen over waterkwaliteit en gezondheid

Hoe waarborgen wij de drinkwaterkwaliteit?

Ons drinkwater is van goede kwaliteit. Tijdens de zuivering en het transport naar u, controleren we nauwkeurig of het water voldoet aan de strenge normen die in Nederland gelden voor drinkwater. We investeren voortdurend in innovatie en verbetering, zodat u ook in de toekomst over goed en betrouwbaar drinkwater kunt beschikken. Wij gebruiken oppervlakte-, grond- en geïnfiltreerd duinwater als bron voor de productie van drinkwater.

Wat is de hardheid van mijn kraanwater?

De hardheid van water wordt bepaald door de hoeveelheid calcium en magnesium in het water. Hoe meer van deze mineralen in het water, hoe harder het water. Kalk komt van nature voor in water.

De verschillende bronnen voor het drinkwater, zoals grond-, oppervlakte- en duinwater, verschillen in hun hardheid. Zo zijn bijvoorbeeld duinwater en grondwater van nature rijk aan kalk. Hard drinkwater komt nog maar in enkele gebieden in Nederland voor, omdat waterbedrijven op de meeste plaatsen het water centraal iets zachter te maken als het ruwe water een hoge hardheid heeft.

De hardheid van uw kraanwater
Op de meeste plaatsen in het leveringsgebied van Evides is de hardheid ongeveer 8,5 °DH. Dit wil zeggen ‘zacht tot gemiddeld hard’. Dit komt mede doordat Evides het meeste drinkwater maakt uit Maaswater, dat wij centraal gedeeltelijk ontharden in de spaarbekkens in de Biesbosch voordat wij er drinkwater van te maken. Op Schouwen-Duiveland en Goeree-Overflakkee wordt het drinkwater geproduceerd uit Haringvlietwater, dat in de duinen geïnfiltreerd wordt. Duinen zijn van nature rijk aan kalk. Hierdoor is de hardheid hoger, tussen de 14 en 16 °DH.

Bekijk op basis van uw postcode de hardheid van uw kraanwater.

Is kraanwater ook betrouwbaar voor baby’s?

Ja, kraanwater is veilig en betrouwbaar voor jong en oud. Het Nederlandse kraanwater voldoet aan de zeer strenge kwaliteitseisen die gelden. Daarbij is ook rekening gehouden met bijvoorbeeld een lager lichaamsgewicht. U kunt dus kraanwater geven aan uw kind en babyvoeding met kraanwater bereiden. Voor meer informatie kunt u ook uw consultatiebureau of de GGD benaderen.

 

Heeft u in uw woning nog loden waterleidingen? Dan raden wij u aan het kraanwater twee minuten door te spoelen voor u het gebruikt om te drinken of om er voedsel mee te bereiden. Aanstaande moeders en kinderen tot en met 6 jaar raden wij aan binnenshuis flessenwater te drinken.

Hoe zorgt Evides voor voldoende drinkwater tijdens droogte?

Wij gebruiken oppervlaktewater, diep grondwater en duinwater als bronnen voor de drinkwatervoorziening. De belangrijkste bron is het oppervlaktewater uit de Maas. Omdat de Maas een regenrivier is, hebben wij in de Brabantse Biesbosch drie grote spaarbekkens als buffer. Hierin wordt het rivierwater enkele maanden opgeslagen.

Bij een lagere rivierwaterkwaliteit kan het voorkomen dat wij tijdelijk geen Maaswater kunnen gebruiken. De spaarbekkens hebben dan een ruime voorraad om zo’n tijdelijke stop te kunnen overbruggen. Als waterbedrijf monitoren we de kwaliteit en kwantiteit van onze bronnen continu, zodat we ook in een droge periode onze klanten van betrouwbaar drinkwater kunnen voorzien.

Ik heb een metalen drinkwaterleiding in mijn huis, is dit gevaarlijk?

Huizen die gebouwd zijn voor 1979 kunnen over metalen drinkwaterleidingen beschikken. Indien uw elektriciteitsleiding niet op uw drinkwaterleiding is geaard, is er geen probleem.

Aarding zorgt ervoor dat bij gebreken aan de elektrische installatie (door bijvoorbeeld ouderdom) de elektriciteit via de aarde wegstroomt. Het is echter een onveilige situatie als uw elektriciteitsleiding geaard is op de metalen drinkwaterleiding. In dit geval kan de drinkwaterleiding een elektrische lading hebben. Bij aanraking kan dit gevaarlijk zijn.

Ik heb loden leidingen. Moet ik deze vervangen?

Sommige woningen van voor 1960 hebben nog loden leidingen. Wanneer u loden waterleidingen in uw woning heeft, adviseren wij u deze te vervangen als dat mogelijk is. Alternatief is om de leidingen goed te laten doorstromen voor water dat u gebruikt om te drinken of eten te bereiden. Aanstaande moeders en kinderen tot en met 6 jaar raden wij aan binnenshuis flessenwater te drinken.

Ik heb nieuwe leidingen of kranen. Moet ik de kraan doorspoelen?

In Nederland leveren de drinkwaterbedrijven kraanwater van uitstekende kwaliteit. Helaas geven soms (onderdelen van) nieuwe leidingen en kranen de eerste maanden van gebruik stoffen af aan het water. Hierdoor kan de waterkwaliteit iets achteruitgaan. Hoewel er geen sprake is van acute gezondheidsrisico’s, is dit ongewenst. Ons advies is om de eerste drie maanden elke dag de nieuwe kraan en leidingen door te spoelen. Lees meer op kraandoorspoelen.nu.

Is het beter om een waterfilter te gebruiken?

Ons water is van goede kwaliteit en voldoet volledig aan alle eisen die de waterleidingwet eraan stelt. Het is daarom niet nodig om het water voor gebruik te filteren. Wilt u toch een filter gebruiken? Dan is het belangrijk om regelmatig het filter te onderhouden om bacteriegroei tegen te gaan.

Waarom kan ik beter geen warm water uit de kraan drinken?

Het is beter om geen warm water uit de kraan te gebruiken voor consumptie (drinken of eten bereiden). Warm water uit de kraan heeft meestal eerst door een boiler of geiser gestroomd, die gemaakt is van metaal. In warm water lossen metalen beter op dan in koud water, waardoor er een kans is dat er teveel metalen in warm water zitten. Bij koud kraanwater is dit niet zo.

Is het drinken van warm water uit de kraan veilig?
In warm kraanwater kunnen te veel metalen opgelost zijn, zoals koper afkomstig van een koperen voorraadvat van een boiler of CV-ketel, en van koperen leidingen in de woning. Ook kunnen waterkranen aan warm water bijvoorbeeld nikkel, chroom en cadmium afgeven. Daarom raden waterleidingbedrijven het af om regelmatig warm kraanwater te drinken.

Kan ik zonder risico’s warm water drinken uit kokendwaterkranen?
Water uit kokendwaterkranen is veilig, doordat die een roestvaststalen voorraadvat hebben vlakbij de kraan, waardoor er geen koper in het water wordt opgenomen.

Heeft u geen ‘kokend waterkraan’ en warm water nodig? Dan raden wij u aan het drinkwater koud uit de kraan te laten stromen, om het daarna met een waterkoker, fluitketel of kookpan te verwarmen.

Waarom levert Evides geen grijs water/huishoudwater?

Grijs water, soms ook huishoudwater genoemd, is water dat minder zuiveringsstappen heeft gehad dan drinkwater en is daarom niet veilig om te drinken. Voor het doorspoelen van het toilet, het doen van de was of sproeien van de tuin zou gebruik van dit water geen probleem vormen.

Er zijn voor ons als waterbedrijf te veel risico’s aan de levering van grijs water verbonden. Zo bestaat de kans op gezondheidsklachten door foute verbindingen in de leidingen van de woning waardoor u bijvoorbeeld buikloop kunt krijgen. Ook is het mogelijk dat een buitenkraantje dat bedoeld is om de tuin te besproeien of de auto te wassen, door kinderen wordt gebruiken om uit te drinken.

In de jaren 1990 is er onderzoek gedaan naar de kosten en milieu-effecten van grijs water in het Rijnmondgebied. Daaruit bleek dat het produceren van huishoudwater goedkoper is doordat er minder zuiveringsstappen nodig zijn. Maar de levering van grijs water kan alleen worden gedaan via een apart leidingnet. De waterbedrijven zouden daarom twee leidingnetten moeten hebben (één voor drinkwater en één voor huishoudwater). De aanleg en het onderhoud van het tweede leidingnet en de extra energie die nodig is om het water door de tweede leiding te pompen, brengen veel hogere kosten met zich mee dan al het water tot drinkwater zuiveren. De voordelen wegen dus zeker niet op tegen de nadelen.

Heeft schaliegaswinning gevolgen voor mijn drinkwater?

Op dit moment wordt er nog niet naar schaliegas geboord in Nederland. Er zijn ook geen proefboringen voorzien in ons gebied. Wij volgen de ontwikkelingen op het gebied van schaliegas.

Waarom spoelt Evides de leiding in mijn straat door na werkzaamheden?

Wij willen u nu en in de toekomst continu betrouwbaar drinkwater leveren en voeren daarom het hele jaar door werkzaamheden uit aan het drinkwaterleidingnet.

Bij onderhoud en beheer aan de drinkwaterleiding, kan het nodig zijn de waterleiding tijdelijk open te breken. Hierbij bestaat altijd de kans dat er vuil (bijvoorbeeld grond) in de leiding komt. Om te kunnen garanderen dat u betrouwbaar drinkwater uit de kraan krijgt, spoelen wij in dan de leiding door zo lang als dit nodig is.

Het proces gaat als volgt:

 1. Bij deze werkzaamheden aan het drinkwaterleidingnet – bijvoorbeeld het aansluiten van een nieuwe leiding of vervangen van een oude – is een verbreking van het leidingnet nodig.
 2. Als er sprake is geweest van een verbreking van het net, bestaat de kans dat er bijvoorbeeld grond in de leiding terecht is gekomen. Hierdoor kunnen bacteriën in het water terecht komen, die niet goed zijn voor uw gezondheid.
 3. Om u te garanderen dat u drinkwater ontvangt dat volledig voldoet aan alle gestelde eisen in de Drinkwaterwet, voert Evides controles uit op de kwaliteit van het water. Dit gebeurt voordat wij de drinkwaterleiding weer aansluiten. Er staat een monsterkastje in de straat en water spoelt weg via de leiding. Van dit water kunnen wij niet met zekerheid stellen dat de kwaliteit voldoet.
 4. Als uit onderzoek blijkt dat de genomen watermonsters goed zijn, kan de kast verwijderd worden. Dit onderzoek vraagt enkele dagen tijd.
 5. Zodra wij met zekerheid kunnen stellen dat wij betrouwbaar water aan u leveren, sluiten wij de leiding weer aan.
 6. Helaas is er geen andere methode om dit te doen. Vanzelfsprekend proberen wij de hoeveelheid water die wegspoelt te beperken.

 

Zijn er risico’s bij het gebruik van een waterontharder?

Hard water
Hard water veroorzaakt vooral bij het verwarmen van water kalkafzetting. Hard drinkwater komt nog maar op enkele plekken in Nederland voor, omdat drinkwaterwaterbedrijven het water vrijwel overal centraal ontharden.

Gemiddelde hardheid
In het grootste deel van het land ligt de hardheid van het leidingwater rond 8° DH. Dit wil zeggen ‘zacht tot gemiddeld hard’. DH betekent Duitse Hardheid en is een maat voor de hardheid van water. In het Drinkwaterbesluit is vastgelegd dat waterbedrijven drinkwater niet lager mogen ontharden dan 5,6° DH.

Op de meeste plaatsen in het voorzieningsgebied van Evides is de hardheid circa 8,5 °DH. Dit wil zeggen ‘zacht tot gemiddeld hard’. Dit komt mede doordat Evides het meeste drinkwater maakt uit Maaswater, dat wij centraal ontharden in de spaarbekkens in de Biesbosch voordat wij er drinkwater van te maken

Op Schouwen-Duiveland en Goeree-Overflakkee wordt het drinkwater geproduceerd uit Haringvlietwater, dat in de duinen geïnfiltreerd wordt. Duinen zijn van nature rijk aan kalk. Hierdoor is de hardheid hoger, tussen de 14 en 16 °DH.

Waterontharders
Op de markt worden verschillende thuisontharders aangeboden. Dit soort apparaten is onder andere bedoeld om de hardheid en/of de smaak te verbeteren. Dit zijn apparaten die in de binneninstallatie worden geplaatst om kalk (veelal volledig) uit het kraanwater te verwijderen.

Advies bij aanschaf en gebruik van een waterontharder
Er zijn diverse apparaten waarmee u de kwaliteit van het drinkwater kunt beïnvloeden. Wanneer u gebruik maakt van een waterontharder kan bacteriegroei ontstaan die de waterkwaliteit (waaronder geur en smaak) negatief kan beïnvloeden. Elke bewerking van kraanwater kan namelijk risico’s opleveren. Door goed onderhoud en beheer kunt u dit zoveel mogelijk voorkomen.

Houdt u daarom rekening met:

 • Goed onderhoud en beheer van de waterontharders
  Denk bijvoorbeeld aan het reinigen of vervangen van filters om groei van bacteriën tegen te gaan of het (tijdig) regenereren van de kunsthars bij een installatie op basis van ionenwisseling. Volg hierin de instructies van de leverancier. Door het installeren van een onthardingsinstallatie wordt de directe watertoevoer naar de tappunten onderbroken. Daarnaast wordt een ionenwisselaar gespoeld met zout/pekelwater. Door onjuist gebruik of onvoldoende beheer en onderhoud kunnen beide aspecten de drinkwaterkwaliteit nadelig beïnvloeden. Het is namelijk van belang dat er voor het terugspoelen van uw waterontharder geschikt zout wordt gebruikt. Daarnaast adviseren wij u het zout op een hygiënische wijze toe te voegen aan het zoutvat en het zoutvat te voorzien van een passend deksel, zodat deze gevrijwaard is van insecten e.d.
 • Drukverlies
  Een ontharder in combinatie met de vereiste beveiliging kan een drukverlies geven van ongeveer 70 kPa (0,7 bar). Dit betekent dat de waterdruk op de tappunten (zoals de kranen en douche in huis) afneemt.
 • Ventilatie in de meterkast
  Plaatst u de thuisontharder in de meterkast? In de meterkast is ventilatie belangrijk. Door nieuwe apparaten of andere zaken te plaatsen in uw meterkast, kan dit in sommige gevallen de luchtstromen verstoren. Bij weinig of geen ventilatie kan het kraanwater opwarmen, wat de kwaliteit van het drinkwater kan beïnvloeden.
 • Kwaliteitsverklaring ATA
  Het toestel moet voorzien zijn van Kiwa ATA (of een vergelijkbaar kwaliteitscertificaat) om te voldoen aan de “Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening” (Staatscourant 2011, nr.11911). Het “ATA door Kiwa” is een erkende kwaliteitsverklaring en maakt dus duidelijk dat toegepaste materialen en chemicaliën aan de geldende eisen voldoen.
 • Minimale hardheid voor collectieve installatie
  Als u onthard drinkwater ter beschikking stelt aan derden via een collectief leidingnet (bijvoorbeeld in een horecagelegenheid of sportschool), mag u, volgens het drinkwaterbesluit, de hardheid van dit water niet verder te verlagen dan de wettelijke norm van 5,6° DH. Daarnaast geldt voor collectieve installaties dat indien onthard water wordt gebruikt voor menselijke consumptie, het water periodiek moet worden bemonsterd. Ook is een meetprogramma verplicht. Zie hiervoor het Drinkwaterbesluit.

Aansluitvoorwaarden
Lees de technische (aansluit)voorwaarden van een ontharder.

De website Evides.nl werkt het best met cookies. Met cookies, soms van derden, kunnen wij algemeen websitebezoek analyseren en problemen met de site oplossen. Meer informatie vindt u op Disclaimer en privacy.