Veelgestelde vragen over waterkwaliteit en gezondheid

Waterkwaliteit
Wat is de hardheid van mijn kraanwater?

De hardheid van water wordt bepaald door de hoeveelheid calcium en magnesium in het water. Hoe meer van deze mineralen in het kraanwater, hoe harder het water. Kalk komt van nature voor in water en de hoeveelheid verschilt per bron (rivier-, grond- of duinwater). Zachter water uit de kraan zorgt voor minder kalkaanslag en u heeft minder (af)wasmiddel nodig voor een effectief resultaat. Ook kunt u sommige apparaten instellen op de hardheid van het kraanwater, denk aan uw wasmachine, vaatwasser of koffieautomaat. Lees daarvoor de handleiding. 

Bekijk op basis van uw postcode de hardheid van uw kraanwater.

Er komt bruin water uit mijn kraan, wat nu?
Lees hier meer over op onze pagina Bruin water.
Kan ik mijn koffiezetapparaat gewoon gebruiken?

De meeste koffiezetapparaten verwarmen het water niet gedurende circa drie minuten op honderd graden Celsius. U kunt daarom het beste het reservoir van het koffiezetapparaat vullen met water dat al circa drie minuten heeft gekookt en weer is afgekoeld.

Bij veel bedrijven zijn de koffiezetapparaten direct op de waterleiding aangesloten. Deze apparaten verwarmen meestal ook het water niet circa drie minuten op honderd graden Celsius. Daarom adviseren wij deze apparaten niet te gebruiken zolang een kookadvies geldt.

Hoe lang duurt het kookadvies? Wanneer kan ik het kraanwater weer drinken?

Houd de website waterstoring.nl in de gaten, hierop wordt u geïnformeerd over het opheffen van het kookadvies. Houd er rekening mee dat het kookadvies altijd meerdere dagen van kracht blijft. Er is tijd nodig om de watermonsters die wij nemen te analyseren in een laboratorium.

Er komt wit water uit mijn kraan, wat nu?
Wit water wordt veroorzaakt door luchtbelletjes die in het water terechtkomen als gevolg van werkzaamheden. Het is niet schadelijk voor de gezondheid. Als u een glas wit water laat staan, ziet u dat het water na een paar minuten weer helder wordt. U kunt het water gewoon drinken en hoeft geen actie te ondernemen.
Gezondheid
Is er risico op verspreiding van het COVID-19 (Coronavirus) via drinkwater?

Nee. Ons drinkwater is veilig: het is goed beschermd tegen virussen, zoals COVID-19 (Coronavirus) en vormt geen route voor verdere verspreiding. Het virus wordt verspreid door te praten, hoesten of niezen. De overheidsmaatregelen zijn gericht op het zo veel mogelijk beheersbaar houden van het nieuwe Coronavirus.

De waterbedrijven hebben meervoudige desinfectiebarrières. De bedrijfsprocessen zijn geborgd met de Analyse Microbiologische Veiligheid Drinkwater. Strikte hygiënevoorschriften rond aanleg, werkzaamheden en onderhoud - rond het hele leidingnet - maken dat de productie én de distributie van drinkwater beschermd zijn tegen (microbiologische) verontreinigingen.

Kijk voor meer informatie op onze pagina ‘Hoe gaan we om met COVID-19 (het coronavirus)'.

Zijn er risico’s bij het gebruik van een waterontharder?

Op de markt worden verschillende thuisontharders aangeboden. Dit soort apparaten is onder andere bedoeld om de hardheid en/of de smaak te verbeteren. Dit zijn apparaten die in de binneninstallatie worden geplaatst om kalk (veelal volledig) uit het kraanwater te verwijderen.

Advies bij aanschaf en gebruik van een waterontharder
Er zijn diverse apparaten waarmee u de kwaliteit van het drinkwater kunt beïnvloeden. Wanneer u gebruik maakt van een waterontharder kan bacteriegroei ontstaan die de waterkwaliteit (waaronder geur en smaak) negatief kan beïnvloeden. Elke bewerking van kraanwater kan namelijk risico’s opleveren. Door goed onderhoud en beheer kunt u dit zoveel mogelijk voorkomen.

Houdt u daarom rekening met:

 • Goed onderhoud en beheer van de waterontharders
  Denk bijvoorbeeld aan het reinigen of vervangen van filters om groei van bacteriën tegen te gaan of het (tijdig) regenereren van de kunsthars bij een installatie op basis van ionenwisseling. Volg hierin de instructies van de leverancier. Door het installeren van een onthardingsinstallatie wordt de directe watertoevoer naar de tappunten onderbroken. Daarnaast wordt een ionenwisselaar gespoeld met zout/pekelwater. Door onjuist gebruik of onvoldoende beheer en onderhoud kunnen beide aspecten de drinkwaterkwaliteit nadelig beïnvloeden. Het is namelijk van belang dat er voor het terugspoelen van uw waterontharder geschikt zout wordt gebruikt. Daarnaast adviseren wij u het zout op een hygiënische wijze toe te voegen aan het zoutvat en het zoutvat te voorzien van een passend deksel, zodat deze gevrijwaard is van insecten e.d.
 • Drukverlies
  Een ontharder in combinatie met de vereiste beveiliging kan een drukverlies geven van ongeveer 70 kPa (0,7 bar). Dit betekent dat de waterdruk op de tappunten (zoals de kranen en douche in huis) afneemt.
 • Ventilatie in de meterkast
  Plaatst u de thuisontharder in de meterkast? In de meterkast is ventilatie belangrijk. Door nieuwe apparaten of andere zaken te plaatsen in uw meterkast, kan dit in sommige gevallen de luchtstromen verstoren. Bij weinig of geen ventilatie kan het kraanwater opwarmen, wat de kwaliteit van het drinkwater kan beïnvloeden.
 • Kwaliteitsverklaring ATA
  Het toestel moet voorzien zijn van Kiwa ATA (of een vergelijkbaar kwaliteitscertificaat) om te voldoen aan de “Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening” (Staatscourant 2011, nr.11911). Het “ATA door Kiwa” is een erkende kwaliteitsverklaring en maakt dus duidelijk dat toegepaste materialen en chemicaliën aan de geldende eisen voldoen.
 • Minimale hardheid voor collectieve installatie
  Als u onthard drinkwater ter beschikking stelt aan derden via een collectief leidingnet (bijvoorbeeld in een horecagelegenheid of sportschool), mag u, volgens het drinkwaterbesluit, de hardheid van dit water niet verder te verlagen dan de wettelijke norm van 5,6° DH. Daarnaast geldt voor collectieve installaties dat indien onthard water wordt gebruikt voor menselijke consumptie, het water periodiek moet worden bemonsterd. Ook is een meetprogramma verplicht. Zie hiervoor het Drinkwaterbesluit.

Aansluitvoorwaarden
Lees de technische (aansluit)voorwaarden van een ontharder.

Waarom kan ik beter geen warm water uit de kraan drinken?

In warm kraanwater kunnen te veel metalen opgelost zijn, zoals koper afkomstig van een koperen voorraadvat van een boiler of CV-ketel, en van koperen leidingen in de woning. Ook kunnen waterkranen aan warm water bijvoorbeeld nikkel, chroom en cadmium afgeven. Daarom raden waterleidingbedrijven het af om regelmatig warm kraanwater te drinken.

Water uit een kokendwaterkranen is wel veilig, doordat die een roestvrijstalen voorraadvat heeft vlakbij de kraan. Hierdoor kan er geen koper in het water worden opgenomen.

Heeft u geen ‘kokend waterkraan’ maar wel warm water nodig voor consumptie? Dan raden wij u aan het drinkwater koud uit de kraan te laten stromen om het daarna met een waterkoker, fluitketel of kookpan te verwarmen.

Is het beter om een waterfilter te gebruiken?

Ons water is van goede kwaliteit en voldoet volledig aan alle eisen die de waterleidingwet eraan stelt. Het is daarom niet nodig om het water voor gebruik te filteren. Wilt u toch een filter gebruiken? Dan is het belangrijk om regelmatig het filter te onderhouden om bacteriegroei tegen te gaan.

Is kraanwater ook betrouwbaar voor baby’s?

Ja, kraanwater is veilig en betrouwbaar voor jong en oud. Het Nederlandse kraanwater voldoet aan de zeer strenge kwaliteitseisen die gelden. Bij die normen zijn kwetsbare groepen zoals baby's, ouderen als uitgangspunt genomen. U kunt dus kraanwater geven aan uw kind en babyvoeding met kraanwater bereiden. Voor meer informatie kunt u ook uw consultatiebureau of de GGD benaderen.

 

Heeft u in uw woning nog loden waterleidingen? Dan raden wij u aan het kraanwater twee minuten door te spoelen voor u het gebruikt om te drinken of om er voedsel mee te bereiden. Zwangere vrouwen en kinderen tot en met 6 jaar raden wij in dit geval aan binnenshuis flessenwater te drinken.

Hoe waarborgen wij de drinkwaterkwaliteit?

Het drinkwater dat wij leveren is betrouwbaar en van goede kwaliteit. Het voldoet aan de strenge normen die in Nederland gelden. Dagelijks laten we op verschillende plekken van bron tot kraan controles uitvoeren door een onafhankelijk gespecialiseerd laboratorium. We investeren voortdurend in innovatie en verbetering, zodat u ook in de toekomst over goed en betrouwbaar drinkwater kunt beschikken. Wij gebruiken oppervlaktewater, grondwater en geïnfiltreerd oppervlaktewater in de duinen als bron voor de productie van drinkwater.

Vergoedt Evides de gemaakte kosten? (flessenwater of stookkosten)

Dit is niet aan de orde. Iedereen heeft namelijk – door het drie minuten koken – beschikking over veilig drinkwater. Het kopen van flessen is daarom een eigen keuze. We begrijpen dat het koken tijd kost. We doen er alles aan om de situatie zo snel mogelijk op te lossen. Zie voor verdere informatie de algemene voorwaarden.

De website Evides.nl werkt het best met cookies. Met cookies, soms van derden, kunnen wij algemeen websitebezoek analyseren en problemen met de site oplossen. Meer informatie vindt u op Disclaimer en privacy.