Luchtfoto bekkens Biesbosch

Waar komt mijn drinkwater vandaan?

Het water dat bij u uit de kraan komt, maken we uit oppervlakte-, geïnfiltreerd duin- of grondwater. Dit zijn onze drie bronnen voor de productie van het drinkwater. 

Bekijk onze waterwingebieden

Oppervlaktewater

De grootste bron voor drinkwater van Evides is oppervlaktewater uit de Maas. Pompen nemen het rivierwater in en voeren dit naar het eerste bekken.

Lange, droge perioden overbruggen

In de Brabantse Biesbosch zijn drie grote geschakelde spaarbekkens aangelegd, waarin we het ingenomen Maaswater tijdelijk opslaan. De totale opslagcapaciteit van deze enorme meren bedraagt 80 miljoen m³. Hiermee hebben we een voorraad waarvan we minstens enkele weken drinkwater kunnen produceren. Het Maaswater verblijft gemiddeld vijf maanden in de spaarbekkens. In deze periode verbetert de waterkwaliteit dankzij natuurlijke voorzuivering, onder andere door de bezinking van slibdeeltjes en de afbraak van (organische) stoffen onder invloed van licht.

Alleen het beste Maaswater innemen

De spaarbekkens geven ons ook de mogelijkheid om alleen het beste Maaswater in te nemen. Op het moment dat er sprake is van een verontreiniging in de Maas - zoals aanwezigheid van veel slibdeeltjes na heftige regenval, meer lozingen of een calamiteit met vervuiling door bijvoorbeeld industrie – zetten we de innamepompen stop. Door de grote voorraad kunnen we dit langere tijd doen.

In Eijsden (Limburg) en Keizersveer (Noord-Brabant) vinden continumetingen plaats van de kwaliteit van het rivierwater, zodat we verontreinigingen op tijd waarnemen en de inname tijdelijk dichtzetten. We nemen pas weer water in als de slibgolf of vervuiling voorbij onze inlaat gestroomd is. Op deze manier nemen we alleen het beste Maaswater in, met grote voordelen voor het zuiveringsproces. Ook zo werken we aan betrouwbaarheid van onze bron.

Ontharding

In ons laatste spaarbekken passen we gedeeltelijke ontharding toe tot 8,5 graad Duitse hardheid (1,5 mmol/l). Hierdoor krijgt u zachter wat uit de kraan, dat minder kalkaanslag veroorzaakt en waardoor u minder (af)wasmiddel nodig heeft voor een effectief resultaat. Daarna pompen we het naar onze zuiveringslocaties, waar we het via een zorgvuldig proces en op duurzame wijze zuiveren tot betrouwbaar drinkwater.

Cookie bevestiging

Het bekijken van deze video kan ervoor zorgen dat Vimeo informatie verzamelt.

Cookies instellen? Bekijk onze cookieverklaring.

Duinwater

Ook maken we drinkwater uit geïnfiltreerd duinwater. Eerst nemen we oppervlaktewater in uit het Haringvliet. Via ondergrondse leidingen gaat dit water naar de drinkwaterzuivering in Ouddorp voor de eerste zuivering. Daarna brengen we het voorgezuiverde water in de bodem van de duingebieden. Via plassen en kanalen zakt het langzaam naar beneden. De duinen maken het water schoner. Na minimaal 30 dagen pompen we het water weer op en zuiveren we het verder tot drinkwater.

Grondwater

Daarnaast is grondwater een belangrijke bron voor drinkwater. Op de Brabantse Wal halen we op dieptes tussen de 30 en 120 meter grondwater omhoog dat we op onze locaties Halsteren, Huijbergen en Ossendrecht zuiveren tot drinkwater. Ook in Dordrecht winnen we op een aantal plaatsen grondwater. Dit zuiveren we op onze productielocatie Baanhoek tot drinkwater en mengen het met drinkwater dat uit Maaswater is bereid. Daarna gaat het via het leidingnet naar de woningen en bedrijven.

Man en vrouw in een waterwingebied

Het belang van schone bronnen

Het rivierwater uit de Maas en het Haringvliet vormen samen met het diepe grondwater uit Dordrecht en de Brabantse Wal onze bronnen. Dit is de basis voor de productie van drinkwater. Het is van groot belang dat deze bronnen schoon zijn en beschermd worden tegen verontreinigingen.

Meer over onze bronnen

Onze Biesbosch spaarbekkens

De drie spaarbekkens De Gijster, Honderd en Dertig en Petrusplaat in het Nationale Park De Biesbosch vormen het kloppende hart van de drink- en industriewatervoorziening voor miljoenen Nederlanders en bedrijven in Zuidwest-Nederland, Zeeland en Noord-Brabant.

Lees meer
Cookie bevestiging

Het bekijken van deze video kan ervoor zorgen dat Vimeo informatie verzamelt.

Cookies instellen? Bekijk onze cookieverklaring.

Een dag uit het leven van een waterlaborant

Evides wil voortdurend inzicht hebben in de waterkwaliteit. We meten op meer stoffen dan we wettelijk verplicht zijn. Om de resultaten te interpreteren, heeft Evides een onderzoeksafdeling die zich bezighoudt met de drinkwaterkwaliteit, nieuwe zuiveringstechnieken, duurzaamheid en nog veel meer. Zij werken samen met andere (onderzoeks-)instellingen zoals KWR Watercycle Research Institute en universiteiten in binnen- en buitenland.

Drinkwater wat zit erin?
© 2024