Wateraansluiting aanvragen

Wanneer u naar een andere woning of een ander bedrijfspand gaat verhuizen, is er meestal al een wateraansluiting aanwezig. In dat geval hoeft u alleen maar water aan te vragen via een verhuizing.

Is er in het pand nog geen drinkwateraansluiting aanwezig, dan kunt u deze aanvragen via mijnaansluiting.nl. Via deze website kunt u ook een verplaatsing of verwijdering van de aansluiting aanvragen.

Wateraansluiting aanvragen of wijzigen

Eisen

Wij stellen eisen aan nieuwe drinkwaterinstallaties. Deze eisen kunt u lezen in onze handleiding en bijbehorende tekening van de meterput. In de aansluitvoorwaarden staat waaraan de installatie moet voldoen om door ons aangesloten te worden op het drinkwaterleidingnet.

Lees de handleiding

Kosten

De kosten voor een nieuwe drinkwateraansluiting kunt u vinden op de tarievenpagina. Ook de tarieven voor de waterlevering kunt u hier vinden. Het vastrecht dat u betaalt, is afhankelijk van de capaciteit van de aansluiting.

Bekijk de tarieven

Doorlooptijd

Het aanleggen van een nieuwe aansluiting of wijzigen van een bestaande kost tijd. We vragen u om de aanvraag ruim voor de gewenste datum in te dienen. U kunt de voortgang van de aanvraag volgen via mijnaansluiting.nl.

Volg de doorlooptijd

alt

Meer weten?

Wilt u meer informatie over drinkwaterinstallaties? Kijk dan op infodwi.nl. Daar geven de samenwerkende drinkwaterbedrijven in Nederland informatie over veilige en efficiënte drinkwaterinstallaties.

Naar infodwi.nl

De website Evides.nl werkt het best met cookies. Met cookies, soms van derden, kunnen wij algemeen websitebezoek analyseren en problemen met de site oplossen. Meer informatie vindt u op Disclaimer en privacy.