Drinkwaterleidingen in particuliere grond

Om de levering van veilig en schoon drinkwater te kunnen garanderen, beschermen we onze drinkwaterleidingen (ruim 14.000 kilometer!) tegen externe invloeden als heipalen, wortels van bomen of de aanleg van een nieuwe weg of wijk.

Locatie leidingen

De meeste leidingen van Evides liggen in gemeentegrond of in grond van een provincie of waterschap. Maar soms is het nodig om leidingen in grond van particulier bezit te leggen: in eigendom van een boer, een bedrijf of particulier. Wat betekent dat voor de grondeigenaar en hoe blijven deze leidingen intact en bereikbaar?

Geen grondeigenaar, wel zeggenschap

Evides hoeft de grond niet te kopen om de leidingen te kunnen beschermen. Er zijn wel afspraken nodig. Evides gaat met de grondeigenaar in gesprek en samen stellen zij een ‘Zakelijk recht van opstal’-overeenkomst op. Daarin staan afspraken om de leidingen bereikbaar te houden en te zorgen dat ze ongestoord blijven liggen. Ook staan daar afspraken in over het vergoeden van schade als Evides aansprakelijk is.

Kadaster

Op basis van de overeenkomst stelt de notaris een akte op die wordt ingeschreven bij het Kadaster. Hiermee is het opstalrecht ook voor derden te raadplegen.

Heeft u nog vragen?

Download hier onze flyer voor meer informatie over zakelijk recht bij Evides. Of neem contact op met de afdeling Vergunningen & Grondzaken via vergunningenzro@evides.nl.

© 2022