Monteur zet helm op

Geplande werkzaamheden

We willen u nu en in de toekomst continu betrouwbaar drinkwater leveren. Daarom voeren we korte en langlopende geplande (onderhouds)werkzaamheden uit.

Een overzicht van kortlopende werkzaamheden in onze waterlevering en geplande werkzaamheden vindt u op Waterstoring.nl. Hieronder leest u meer over onze langlopende werkzaamheden.

Actueel overzicht

Grote en langlopende projecten

In ons levergebied ligt ruim 14.000 kilometer leiding onder de grond. Om het leidingnetwerk betrouwbaar en veilig te houden, zijn we regelmatig bezig met het onderhoud er van. Hierbij horen ook projecten die gaan over grote gebieden en dus veel tijd en energie kosten. Daarnaast beschikken wij over diverse productielocaties en pompstations. Ook deze worden onderhouden en/of aangepast. Hieronder vindt u een overzicht van deze projecten. 

Projecten

Praatplaat KIJK op veiligheid en Graafschadepreventie

Voorkomen graafschade

Het is druk onder de grond. Alleen Evides heeft al ruim 14.000 kilometer ondergrondse hoofdleidingen in beheer. Deze leidingen voorzien onze klanten van schoon en zuiver drinkwater. Wanneer deze kabels en/of leidingen beschadigen tijdens (graaf)werk is dit gevaarlijk voor het personeel en de mensen die in de buurt wonen. Bovendien kan een beschadigde leiding zorgen voor een storing waarbij er geen of vies water uit de kraan komt. Dit willen natuurlijk graag voorkomen. 

Meer over graafschade
DWL in particuliere grond

Drinkwaterleidingen in particuliere grond

Meestal liggen onze waterleidingen in grond van de gemeente, provincie of waterschap. Maar soms liggen er leidingen in particuliere grond. Wat betekent dat voor de eigenaar van deze grond? En hoe blijven deze leidingen bereikbaar? 

Lees meer

Samenwerking in de buitenruimte

Evides Waterbedrijf, Stedin en de gemeente Rotterdam werken samen aan drinkwaterleidingen, gasnetwerk en riolering in de ondergrond. Zo werken we op een efficiënte manier en beperken we de overlast voor bewoners, bedrijven en bezoekers. Dit hebben we vastgelegd in het 'Convenant samenwerken in de buitenruimte'.

© 2024