Monteur zet helm op

Geplande werkzaamheden

We willen u nu en in de toekomst continu betrouwbaar drinkwater leveren. Daarom voeren we korte en langlopende geplande (onderhouds)werkzaamheden uit.

Een overzicht van kortlopende werkzaamheden in onze waterlevering en geplande werkzaamheden vindt u op Waterstoring.nl. Hieronder leest u meer over onze langlopende werkzaamheden.

Actueel overzicht

Grootschalige projecten

In ons voorzieningsgebied ligt ruim 14.000 kilometer leiding onder de grond. Om de betrouwbaarheid, beveiliging en continuïteit van de transportfunctie van het leidingnetwerk te waarborgen plegen we regelmatig onderhoud en voeren we grootschalige projecten uit. Hieronder een overzicht van deze grootschalige projecten. 

Blankenburg verbinding

Verleggen en aanpassen drinkwaterleidingen voor aanleg Blankenburgverbinding

Waar Rijkswaterstaat de nieuwe Blankenburgverbinding gaat aanleggen, liggen nu nog waterleidingen van Evides. Vanwege de aanleg van de Blankenburgverbinding moeten de drinkwaterleidingen verlegd en aangepast worden. Dit project is een aantal jaren geleden opgestart en wordt eind 2022 afgesloten.

Lees meer
Medewerkers aan het werk bij Burgh Haamstede

Verleggen en aanpassen drinkwaterleiding bij Burgh-Haamstede

Nabij pompstation Haamstede liggen twee uitgaande leidingen die vervangen moeten worden. Verdere aanleg van de hoofdstructuur blijkt na onderzoek ook maatschappelijk en noodzakelijk vanwege de realisatie van recreatiewoningen en een hotel. De aanleg van deze totale scope wordt gefaseerd uitgevoerd en in 2023 afgesloten.

Praatplaat KIJK op veiligheid en Graafschadepreventie

Voorkomen graafschade

Het is druk onder de grond. Alleen Evides heeft al ruim 14.000 kilometer ondergrondse hoofdleidingen in beheer. Deze leidingen voorzien onze klanten van schoon en zuiver drinkwater. Wanneer deze kabels en/of leidingen beschadigd raken door (graaf)werkzaamheden levert dit gevaar op voor personeel en omwonenden. Bovendien kan het beschadigen ervan een storing tot gevolg hebben waardoor bij klanten geen of vies water uit de kraan komt. Dit alles willen we natuurlijk graag voorkomen.

Meer over graafschade voorkomen
DWL in particuliere grond

Drinkwaterleidingen in particuliere grond

Meestal liggen onze waterleidingen in grond van gemeente, provincie of waterschap. Soms echter in particuliere grond. Wat betekent dat voor de grondeigenaar en hoe blijven deze leidingen intact en bereikbaar?

Lees meer

Samenwerking in de buitenruimte

Evides Waterbedrijf, Stedin en de gemeente Rotterdam werken samen aan drinkwaterleidingen, gasnetwerk en riolering in de ondergrond. Zo werken we op een efficiënte manier en beperken we de overlast voor bewoners, bedrijven en bezoekers. Dit hebben we vastgelegd in het 'Convenant samenwerken in de buitenruimte'.

© 2022