Geplande werkzaamheden

Verleggen en aanpassen drinkwaterleidingen voor aanleg Blankenburgverbinding

Waar Rijkswaterstaat de nieuwe Blankenburgverbinding gaat aanleggen, liggen nu nog waterleidingen van Evides. De nieuw aan te leggen A24 gaat via een landtunnel en een watertunnel de A20 bij Vlaardingen verbinden met de A15 bij Rozenburg. In aanloop naar de aanleg van de Blankenburgverbinding zijn we al jaren bezig drinkwaterleidingen te verleggen en aan te passen.

Bereikbaarheid en economische groei

De bereikbaarheid van de Rotterdamse regio is van groot belang voor de economie. Naast het grootste havencomplex van Europa en Greenport Westland biedt de Rotterdamse regio ruimte aan veel bedrijvigheid. Om de bereikbaarheid in deze regio te kunnen blijven garanderen en de economische groei in het gebied te stimuleren, acht Rijkswaterstaat de aanleg van de Blankenburgverbinding noodzakelijk. De nieuwe rijksweg wordt in 2024 geopend.

Grote impact op waterleidingnet

De aanleg van de Blankenburgverbinding heeft grote impact op ons waterleidingnet. Op diverse locaties raken de plannen het drink- en industriewaterleidingnet. Al in 2015 zijn we begonnen met het verleggen van de grote leidingen langs de A20 tussen Vlaardingen en Maassluis.

Geen leveringsonderbrekingen

We verwachten de laatste projecten in de eerste helft van 2021 af te ronden. Zo kunnen we onze klanten ook in de toekomst betrouwbaar en duurzaam drinkwater leveren. Ook al gaan er miljoenen m³ drinkwater per jaar door deze leidingen, de uitvoering van de werkzaamheden kan plaatsvinden zonder noemenswaardige leveringsonderbrekingen voor onze klanten.

Meer informatie?

Meer lezen over de Blankenburgverbinding? Bezoek dan de  website van Rijkswaterstaat.

© 2023