Voorkomen graafschade

Het is druk onder de grond. Alleen Evides heeft al ruim 14.000 kilometer ondergrondse hoofdleidingen in beheer. Met meer dan 1 miljoen aansluitleidingen voorzien we onze klanten van schoon en zuiver drinkwater. Wanneer (drink)waterleidingen beschadigd raken door (graaf)werkzaamheden levert dit gevaar op voor omgeving en omwonenden. Bovendien kan het beschadigen ervan een storing tot gevolg hebben waardoor bij klanten geen of vies water uit de kraan komt. Dit alles willen we natuurlijk graag voorkomen. Met een goede voorbereiding levert u voor Evides een belangrijke bijdrage aan de betrouwbaarheid van ons waterleidingnet. Op deze pagina vindt u meer informatie over deze voorbereiding.

Wetgeving en handhaving

Per 31 maart 2018 heeft de Wet informatie-uitwisseling boven- en ondergrondse netten (WIBON) de in 2008 ingevoerde WION vervangen. Het doel van de WIBON is het voorkomen van gevaar of economische schade door beschadiging van ondergrondse kabels of leidingen. Om het aantal graafschades te beperken is de CROW 500 opgesteld. De CROW 500 beschrijft een aantal fasen die grondroerders dienen op te volgen om graafschades te voorkomen. Onderdeel van deze fasen is het doen van een melding via het KLIC-systeem. Hierdoor is het eenvoudig om graafwerkzaamheden te melden, informatie over de ligging van de kabels en leidingen te verkrijgen en voorzorgsmaatregelen te treffen. Het Agentschap Telecom ziet toe op de handhaving van de wet.

Cookie bevestiging

Het bekijken van deze video kan ervoor zorgen dat Vimeo informatie verzamelt.

Cookies instellen? Bekijk onze cookieverklaring.

Wat is KLIC?

Gaat u (laten) graven met een machine? Dan bent u wettelijk verplicht vooraf een KLIC-melding te doen. In de ontwerpfase van een project doet u een oriëntatiemelding; in de werkvoorbereidingsfase een graafmelding. Na de melding ontvangt u kabel- en leidinginformatie van de plek waar u gaat graven. U gebruikt deze informatie om graafschade en gevaarlijke situaties te voorkomen. De informatie moet tijdens het graven op de graaflocatie aanwezig zijn.

Wij raden u aan om ook een KLIC-melding te doen als u met de hand gaat graven. U kunt bijvoorbeeld met een handgrondboor schade veroorzaken aan kabels en leidingen. Wij adviseren u daarom een melding te doen, zodat u schade kunt voorkomen.

Zie hieronder andere informatiefilmpjes:
Niemand wil graafschade
Brief met leveringsinformatie
Brieven overige netbeheerders

Informatie van het kadaster

U heeft een KLIC-melding gedaan, wat nu?

Nadat u een KLIC-melding heeft gedaan ontvangt u van ons de gevraagde informatie. Voorzien wij dat uw graafwerkzaamheden geen problemen voor onze kabels en/of leidingen opleveren, dan kunt u (met inachtneming van onze veiligheidsvoorschriften) beginnen met de werkzaamheden. Vormen uw graafwerkzaamheden een hoog risico voor onze (drink)water leidingen (EV-melding), dan zullen aanvullende voorzorgsmaatregelen besproken moeten worden. Neem hiervoor contact op met de KLIC-desk. Mocht u verder nog vragen hebben over uw KLIC-melding dan kunt u ook hiervoor de KLIC-desk benaderen.

De volgende aspecten zijn van toepassing op het toegestuurde gebiedsinformatie:

Informatiepakket

Evides veiligheidsvoorschriften

Wij willen u er graag aan helpen herinneren dat u zich bij de uitvoering van de werkzaamheden dient te houden aan alle relevante wet- en regelgeving en daarnaast aan de veiligheidsvoorschriften die Evides heeft opgesteld ten aanzien van werkzaamheden in de nabijheid van (drink)waterleidingen. Door het toepassen van de veiligheidsvoorschriften hoeven de werkzaamheden niet onnodig uit te lopen en voorkomt u onvoorziene uitgaven.

Evides veiligheidsvoorschriften voorkomen schade

Veiligheid bij werkzaamheden nabij het (drink)waternet

Om u te helpen bij de verschillende werkzaamheden, hebben wij  adviesbladen opgesteld voor het uitvoeren van werkzaamheden vlakbij onze (drink)waternetten. Deze vindt u hieronder. U kunt deze vooraf lezen en de adviezen meenemen in de onderzoeks- en ontwerpfase conform de CROW 500, vervolgens kan dit worden meegenomen in de risicoanalyse en/of het maatregelenplan.

Heeft u vragen over de inhoud van de adviesbladen of heeft u opmerkingen over de inhoud van de bladen? Neem dan contact op met de KLIC-desk van Evides via klicdesk-infra@evides.nl.

Toch schade?

Ontstaat er door graafwerkzaamheden toch schade? Onderneem dan de volgende acties:

  1. Let op uw eigen veiligheid
  2. Zet het werk direct stop en laat de graaflocatie intact
  3. Neem voldoende afstand
  4. Bel ons storingsnummer 0900-0787
  5. Zet de schadelocatie af

Contactgegevens KLIC-desk

E-mail: klicdesk-infra@evides.nl
Telefoonnummer: 088 111 5105 (bereikbaar op werkdagen tussen 08.00 uur en 16.00 uur)
*Bij storingen aan het drinkwaternet belt u met Evides via het storingsnummer 0900-0787.

Infographic van Kijk op veiligheid en Graafschadepreventie

Kijk op veiligheid

De Evides kijk op veiligheid is op een interactieve instructieplaat weergegeven. 

Download hier de instructieplaat

© 2024