Bronnen

Bouw innamepompstation Bergsche Maas

Met een maximale capaciteit van 24 m3 per seconde is Bergsche Maas het grootste innamepompstation in Nederland dat oppervlaktewater inneemt om drinkwater van te maken. Door de grote capaciteit kan Evides selectief en snel haar spaarbekkens vullen. En hierdoor beter inspelen op de veranderende waterkwaliteit van de Maas.

Stabiele kwaliteit

Innamepompstation Bergsche Maas vervangt innamepompstation Kerksloot. Het nieuwe innamepompstation is gebouwd aan de oostzijde van het spaarbekken De Gijster, aan de oever van de Bergsche Maas. Hier kan op de gewenste diepte Maaswater met een zo constant mogelijke goede waterkwaliteit ingenomen worden. De stabiele kwaliteit zorgt ervoor dat minder inspanningen en energie nodig is om het water te zuiveren tot drinkwater. Daarnaast is de impact van de bouwwerkzaamheden op de natuur beperkt door te bouwen aan de Maasoever in plaats van bij de Biesboschkreken.

Innamepompstation Kerksloot blijft in gebruik om water vanuit De Gijster te pompen naar Honderd en Dertig. En kan ook bij calamiteiten ingezet worden voor het innemen van rivierwater.

Uitgelicht

Verpompen van Maaswater

Het rivierwater wordt ingenomen door 3 pompen met ieder een maximale capaciteit van 8 m³/sec. (totaal max. 24 m³/sec). Bij normale bedrijfsvoering hebben we 1 of 2 pompen in gebruik. Eén pomp staat altijd paraat om stilstand door storingen of onderhoud op te vangen. Het ontwerp van het innamepunt is visvriendelijk.

Ondergrondse leidingen

Het water uit rivier De Maas gaat via ondergrondse leidingen van het innamepompstation Bergsche Maas naar het spaarbekken De Gijster. Er liggen drie leidingen waarvan elke leiding circa 1,5 kilometer lang zijn en een doorsnede hebben van twee meter tien (Ø2100 mm).

Intensieve samenwerking

In de afgelopen jaren is intensief samengewerkt met verschillende organisaties, zoals Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat, verschillende gemeenten, de provincie Noord Brabant, adviesbureaus, aannemers en lokale belanghebbenden. Het ontwerp van het innamepompstation is zoveel mogelijk ingepast in het landschap.

Cookie bevestiging

Het bekijken van deze video kan ervoor zorgen dat Vimeo informatie verzamelt.

Cookies instellen? Bekijk onze cookieverklaring.

Bouw innamepompstation Bergsche Maas

Voordat het innamepompstation is opgeleverd hebben diverse afrondende werkzaamheden plaatsgevonden. Onder andere werkzaamheden aan het gebouw van het innamepompstation, het lassen van de ondergrondse leidingen, het inhijsen van de hevelleiding en de herinrichting van het terrein.

© 2022