Bronnen

Optimalisatie spaarbekken De Gijster

In het bekken is rivierwater opgeslagen uit de Maas, dat we gebruiken als bron voor het maken van drinkwater. Met deze voorraad aan zoet water is het mogelijk om droge periodes te overbruggen en bij een lage kwaliteit Maaswater de inname te stoppen. Daarnaast vindt tijdens het verblijf natuurlijke voorzuivering plaats. Zo bezinken slibdeeltjes en (organische) stoffen breken af onder de invloed van licht.

Belang van goede doorstroming

Om ook in de toekomst op duurzame wijze betrouwbaar drink- en industriewater te kunnen leveren, hebben we de bodem van dit bekken aangepast. We hebben de ondiepe gedeelten aan de rand van het bekken verdiept en met de vrijgekomen grond hebben we de te diepe delen opgevuld. Hierdoor verbeterd de vermenging in het water en daarmee de waterkwaliteit. Daarmee voorkomen we hopelijk de groei van blauwalg in de zomer en Quaggamosselen.

Cookie bevestiging

Het bekijken van deze video kan ervoor zorgen dat Vimeo informatie verzamelt.

Cookies instellen? Bekijk onze cookieverklaring.

Optimalisatie spaarbekken De Gijster

Aan de optimalisatie van spaarbekken De Gijster is in twee jaar tijd gewerkt. De bodem van het spaarbekken is aangepast en de vermenging is sterk verbeterd. Door de kanten te verdiepen kan het waterniveau meer variëren en verbetert de waterkwaliteit.

© 2024