Zakelijk

Controle drinkwaterinstallaties

Wij voeren namens het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat periodieke controles uit op collectieve watervoorzieningen, collectieve leidingnetten en overige leidingwaterinstallaties. Dit zijn voorzieningen waarmee bedrijven drinkwater verstrekken aan derden.

De controleurs bekijken de installatie op veiligheid, doelmatigheid en beheer met het oog op de volksgezondheid. Dit gebeurt bij bedrijven in ons levergebied; in Zeeland, het zuidwesten van Zuid-Holland en op de Brabantse Wal. Dit doen wij onder andere voor:

  • Hotels
  • Ziekenhuizen
  • Jachthavens
  • Sportcomplexen
  • Bedrijven
  • Kantoren


Controles

Waterbedrijven hebben de wettelijke taak om collectieve watervoorzieningen, collectieve leidingnetten en overige leidingwaterinstallaties te controleren. Evides is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het drinkwater tot aan de watermeter. Bij de watermeter is het punt van levering. Om te zorgen dat het drinkwater ook na de watermeter een betrouwbare kwaliteit behoudt, dient de collectieve drinkwaterinstallatie van uw bedrijf aan de geldende regelgeving te voldoen, zoals vastgelegd in de Drinkwaterwet.

Voor de eigenaar van drinkwaterinstallaties geldt:

  • Het openbare drinkwaternet van Evides mag niet verontreinigd worden doordat beveiligingen ontbreken, niet functioneren of tekortschieten (Drinkwaterwet artikel 24.1).
  • Er mag geen gevaar van verontreiniging zijn voor het drinkwater uit de kraan voor de consumenten doordat beveiligingen ontbreken, niet functioneren of tekortschieten en/of het beheer van de installatie onvoldoende is (Drinkwaterwet artikel 24.2).

Wij controleren of uw collectieve drinkwaterinstallatie aan al deze eisen voldoet.

Meer informatie over de controle.

Legionella Evides waterlab

Legionella

Bent u op zoek naar een organisatie die voor u Legionella kan detecteren? Kijk dan op de website van de Raad van Accreditatie. Meer info over beheersplannen kunt u vinden op de website van InfoDWI.

Naar infodwi.nl

Veilige en efficiënte drinkwaterinstallaties

De samenwerkende drinkwaterbedrijven in Nederland geven op de site www.infodwi.nl informatie over veilige en efficiënte drinkwaterinstallaties. U vindt hier alle informatie over de inspectie van bestaande en nieuwe installaties, de controletaak van de inspectie, het inspectiebezoek en legionellapreventie. Meer informatie over Legionella is te vinden op de website van de  Inspectie Leefomgeving en Transport.

Aqualab Zuid BV is een geaccrediteerd laboratorium voor wateranalyses. Kijk voor meer informatie op aqualabzuid.nl of bel (0183) 30 55 00.

Downloads

Drinkwater in uw agrarisch bedrijf (pdf)

Zuiver drinkwater in uw bedrijf (pdf)

Zuiver drinkwater in uw tandartspraktijk (pdf)

© 2024