Slimme watermeters

Heeft u op een drinkwateraansluiting een verbruik van meer dan 10.000m3 per jaar? Dan komt u in aanmerking voor een slimme watermeter. Met deze meter krijgt u dagelijks uw werkelijke standen binnen. Na elke maand ontvangt u op basis van deze standen een factuur van ons.

Hoe werkt de slimme watermeter?

Zeven dagen per week, 24 uur per dag registreert en slaat de slimme watermeter gegevens op. Eenmaal per dag (’s nachts) ontvangen we deze data via een beveiligde gsm-verbinding op onze server. 

Inzicht in uw zakelijk verbruik

Op termijn kunnen we u met de slimme watermeter meer inzicht bieden in uw drinkwaterverbruik, afnamepatroon en eventuele verbruikspieken. Hiermee zorgt u voor efficiënter drinkwatergebruik, kostenbesparing en een duurzamere bedrijfsvoering.

Overige voordelen voor u

Precies betalen voor wat u verbruikt
Door de maandelijkse facturatie ontvangt u geen voorschot- en eventuele correctienota’s meer. Dat betekent dat u precies betaalt voor wat u verbruikt.

Verbruik van meer dan 10.000 m3/jaar
Naast de drinkwateraansluiting die een slimme watermeter krijgt, voorzien we ook al uw drinkwateraansluitingen in hetzelfde complex van slimme watermeters.

Verbruik van meer dan 100.000 m3/jaar
Als uw innamepatroon pieken vertoont ten opzichte van uw reguliere verbruik dan is een piektoeslag van toepassing. Bij een verbruik van meer dan 100.000 m3/jaar op uw wateraansluiting ontvangt u van ons digitaal uw verbruiken. Daarmee kunt u eventuele pieken voorkomen door uw afnamepatroon te reguleren. Dat leidt uiteindelijk tot een kostenbesparing. De piektoeslag is nodig, omdat deze pieken een extra belasting op ons leidingnet vormen (zie ook onze tarievenregeling 2022).

Heeft u vragen over de slimme watermeter 

Wilt u meer weten over deze toepassing en wat dit voor u betekent? Neem dan contact met ons op via relatiemanagement@evides.nl

© 2022