Tarieven Groot zakelijk

U kunt dagelijks rekenen op betrouwbaar drinkwater uit de kraan. Hiervoor brengen we zowel vaste als variabele kosten in rekening.

Icoon financiën

Vaste leveringskosten

De vaste kosten noemen we vastrecht. Onder andere voor de aanleg en het onderhoud van waterleidingen en het distributienet. 

Icoon druppels

Variabele kosten

Naast vaste kosten betaalt u ook variabele kosten. Dit zijn de kosten voor het drinkwater dat u verbruikt.

Icoon belasting

Belastingen

Tot slot bepaalt u via waterrekening Belasting op Leidingwater (BoL) en btw aan de overheid.

Lees meer over Bol

Drinkwatertarieven 2023

Evides Waterbedrijf zuivert en levert 24/7 betrouwbaar en duurzaam drinkwater. Ieder jaar stellen onze publieke aandeelhouders (gemeenten en provincies) de tarieven opnieuw vast. 

Verbruik tot 10.000 m³ per jaarExcl. btw
Vastrecht per jaar€ 72,16
Variabel tarief per m³€ 0,978
Verbruik tussen 10.000 - 100.000 m³ per jaarExcl. btw
Vastrecht per jaar€ 542,05
Variabel tarief per m³€ 0,978
Verbruik tot 100.000 - 1.000.000 m³ per jaarExcl. btw
Vastrecht per jaar€ 3.214,13 
Variabel tarief per m³€ 0,978
Piektarief per m³€ 943,75
Verbruik meer dan 1.000.000 m³ per jaarExcl. btw
Vastrecht per jaar€ 8.930,47
Variabel tarief per m³€ 0,978
Piektarief per m³€ 943,75

Deze bedragen zijn exclusief Belasting op Leidingwater (BoL) en 9% btw. 

Download de Tarievenregeling 2023 (pdf)


Piektoeslag

Bij een verbruik van meer dan 100.000 m³ per jaar geldt, naast het vastrecht en de kosten voor het verbruik, een zogenaamde piektoeslag. Als het verbruik per uur, tweemaal meer bedraagt dan het gemiddelde verbruik per uur in hetzelfde kalenderjaar dan is er sprake van een piek, waarover we een toeslag berekenen. 

De piektoeslag berekenen we als volgt: (a) het verbruik in m3 per uur boven tweemaal het gemeten gemiddeld verbruik in m3 per uur x (b) het piektarief. We brengen de toeslag na afloop van het kalenderjaar in rekening en baseren dat op het hoogste verbruik per uur in het betreffende kalenderjaar.

Kosten papieren factuur

De kosten voor een papieren factuur zijn € 1,69 (ex. 9% btw) per papieren factuur.


© 2023