Leveranciers en aanbesteding

Evides koopt jaarlijks verschillende producten en diensten in varierend van leidingmaterialen tot de bouw van een productielocatie en van kantoorartikelen tot catering. Bij onze inkoop letten we naast kwaliteit en prijs ook op duurzaamheid en sociale voorwaarden.

Daarnaast stelt de overheid strenge eisen aan materialen en andere benodigdheden voor productie en transport van drinkwater. We bewaken de kwaliteit van het drinkwater volgens het Drinkwaterbesluit en zijn verplicht uitsluitend producten toe te passen die voldoen aan de eisen van de overheid. Producten die in contact komen met drinkwater moeten voorzien zijn van een Kiwa Attest Toxicologische Aspecten (ATA) certificaat.

alt

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

We willen dat producten die we kopen op een eerlijke en duurzame manier zijn geproduceerd. Zonder dat mensen zijn uitgebuit. Zonder inzet van kinderarbeid en met oog voor het milieu.

Lees meer

Wilt u een product of dienst aan ons leveren?

Dan gaat dit misschien via een aanbesteding. Bij de inkoop van diensten of producten boven een bepaald bedrag zijn wij namelijk verplicht dit Europees aan te besteden. In de Europese aanbestedingsrichtlijnen zijn drempelbedragen vastgesteld. De drempelbedragen die voor ons gelden vind u onder de Richtlijn 2004/18/EG op pianoo.nl.

Alle aanbestedingen verlopen digitaal via Negometrix. De aanbestedingen boven de drempelbedragen publiceert Evides op tenderned.nl.

  • Bekijk onze actuele aanbestedingen op Negometrix.
  • Lees de inkoopvoorwaarden en veiligheidsinstructies.
  • Bij Europese aanbestedingen hanteren wij het Aanbestedingsreglement Nutssectoren 2016 (ARN 2016).
  • Evides wil dat producten die ze koopt, op een eerlijke en duurzame manier zijn geproduceerd. Dat wil zeggen: zonder dat mensen zijn uitgebuit en zonder inzet van kinderarbeid en met oog voor het milieu. In het selectie en gunningsproces zal hier dan ook extra aandacht voor zijn. Hierbij maakt Evides o.a. gebruik van de duurzaamheidscriteria zoals die door de overheid zijn opgesteld.

Zit er geen aanbesteding bij voor u, maar denkt u wel interessant te zijn voor ons? Neem dan contact met ons op via inkoop@evides.nl. Als u kandidaten ter beschikking wilt stellen op detacheringsbasis, dan kunt u zich aanmelden via Negometrix.

Klachten

Goede communicatie tussen alle partijen in een aanbestedingsprocedure is essentieel om tot een goed resultaat te komen. Wanneer partijen van mening verschillen is het belangrijk snel en laagdrempelig tot een oplossing te komen. Daarvoor is snelle en zorgvuldige afhandeling van klachten belangrijk.

We handelen uw klacht af volgens de Uniforme Klachtenregeling Aanbesteden en hebben een klachtenmeldpunt ingericht. Heeft u een klacht over de aanbesteding waar u aan mee heeft gedaan? Stuur een e-mail naar meldpunt Klachtenafhandeling: aanbestedingsklacht@evides.nl.

Locaties

Bent u leverancier van Evides en wilt u ons bezoeken op één van onze locaties? Bekijk dan onze adressen voor zakelijke klanten en leveranciers.

De website Evides.nl werkt het best met cookies. Met cookies, soms van derden, kunnen wij algemeen websitebezoek analyseren en problemen met de site oplossen. Meer informatie vindt u op Disclaimer en privacy.