Het belang van schone bronnen

Het rivierwater uit Maas en Haringvliet en het diepe grondwater uit Dordrecht en op de Brabantse Wal zijn onze bronnen. Zij vormen de basis voor het drinkwater. Door afvalwaterstromen, lucht en bodem komen er allerlei stoffen in deze bronnen terecht. Het is belangrijk dat het rivier- en grondwater zo schoon mogelijk is. Wat er niet in zit, hoeft er immers ook niet uit.

Altijd alert

De belangrijkste bron voor Evides is de Maas. Meer dan 80% van al het drinkwater dat wij maken heeft deze rivier als oorsprong. Ter hoogte van de Brabantse Biesbosch laten wij het water in onze grote spaarbekkens stromen, die zowel een enorme zoetwatervoorraad zijn als voor natuurlijke voorzuivering zorgen. Al vanaf België volgen wij de kwaliteit van de Maas. Als wij zien dat daar iets aan de hand is, voeren we extra metingen uit en kijken we welke actie nodig is. Zo laten we bijvoorbeeld rivierwater met een lagere kwaliteit voorbij onze innamepompen stromen.

Watervlooien als sensor

Wij hebben allerlei manieren om de Maaswaterkwaliteit continu te bewaken. Naast allerlei sensoren hebben we ook een monitor die het gedrag van tien watervlooien continu registreert. Gedragen de watervlooien zich anders dan normaal, zwemmen ze sneller of langzamer? Dan staken we de inname van rivierwater direct en  onderzoeken we of er iets aan de hand is met het rivierwater. Vaak staat de waterstand in de Maas laag waardoor stoffen in hogere concentraties in de rivier voorkomen. Maar soms ontdekken we op deze manier een vervuiling in de rivier.

Bekende en onbekende stoffen

Als waterbedrijf hebben wij te maken met allerlei stoffen in onze bronnen, zowel natuurlijke als ‘door de mens gemaakte’ stoffen. Van sommige stoffen kennen we de herkomst, van sommige niet. En sommige stoffen kennen we, andere nog niet. Naar dit laatste doen we ook onderzoek. Hoe doe je onderzoek naar onbekende stoffen? Dit gebeurt door middel van screening, die een soort profiel van het water maakt. Bij kleine afwijkingen van dit profiel, valt er niets op. Als deze afwijkingen groter zijn, dan gaan we met gespecialiseerde instituten op zoek naar de stof die dit veroorzaakt. Op deze manier kunnen er stoffen worden ontdekt waarvan nog niet bekend is dat deze zich in het rivierwater bevinden. Als de identiteit van de stof bekend is, start het onderzoek naar herkomst en gezondheidskundige betekenis. Én kan de lozer opgespoord worden.

Signaleren, alerteren, acteren

Met onze metingen signaleren wij continu veranderingen, wij alerteren de instanties zoals de Inspectie voor Leefomgeving & Transport en komen telkens in actie. En dat is nodig, om nu en in de toekomst betrouwbaar water te garanderen. Op een duurzame, betaalbare manier. Hoe meer stoffen onze bronnen bevatten, hoe beter we onze drinkwaterzuiveringen moeten uitrusten om er veilig drinkwater van te maken. Het waarborgen van een goede waterkwaliteit begint dus bij die bron. Dit vraagt actie van iedereen die daar invloed op heeft. 

De website Evides.nl werkt het best met cookies. Met cookies, soms van derden, kunnen wij algemeen websitebezoek analyseren en problemen met de site oplossen. Meer informatie vindt u op Disclaimer en privacy.