Eisen aan het Nederlandse drinkwater

Wij leveren betrouwbaar drinkwater. Maar wie bepaalt wanneer het drinkwater van goede kwaliteit is? Dat is geregeld via het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). De kwaliteitseisen waaraan het drinkwater moet voldoen, zijn namelijk vastgelegd in de wet. In Nederland zijn de eisen en controles uiterst streng.

Wettelijke normen

Er is veel vastgelegd over drinkwaterkwaliteit. Bijvoorbeeld welke maximale temperatuur kraanwater mag hebben, wat het minimale zuurstofgehalte is en hoeveel ijzer, zout en natrium erin mag zitten. Ook is bepaald welke bacteriën niet in het drinkwater horen en is voor een groot aantal stoffen de maximaal toegestane concentratie beschreven.

Drinkwater, wat zit erin?

'De Drinkwaterwet stelt hoge eisen aan drinkwater. Het belang voor de volksgezondheid van het hebben van schoon en betrouwbaar drinkwater is groot. Wij nemen dit heel serieus. De drinkwaterbedrijven werken daarom met signaalwaarden. Dit zijn in feite nog strengere eisen dan de wettelijke normen. Zo blijven we bij kleine schommelingen ook binnen de normen van de Drinkwaterwet en hebben we ruimte om tijdig actie te ondernemen wanneer nodig.'

Hoe komen eisen tot stand?

De richtlijnen zijn opgesteld door het Ministerie van IenW. Dit werkt hiervoor samen met wetenschappers en onderzoekers van bijvoorbeeld het RijksInstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en KWR Watercycle Research Institute. Als drinkwaterbedrijf leveren wij onze meetresultaten en gegevens aan voor zowel nationaal onderzoek als wereldwijd door de WHO (Wereld Gezondheidsorganisatie).

Toezicht op regelgeving

De Inspectie van Leefomgeving en Transport (ILT) houdt toezicht op de naleving van de regels. Daar waar nodig past het Ministerie van IenW richtlijnen aan of stelt nieuwe normen vast.

alt

Kwetsbare groepen

Bij het vaststellen van de eisen voor drinkwater vormen de meest kwetsbare groepen mensen het uitgangspunt. Dit zijn zwangere vrouwen, pasgeboren baby’s, ouderen en mensen met een chronische aandoening. Voor iedereen moet het kraanwater veilig en gezond zijn, ook voor hen. Bij het vaststellen van normen en richtlijnen voor drinkwater houden onderzoekers rekening met andere manieren waarop het lichaam deze stoffen binnenkrijgt, bijvoorbeeld via de lucht en via voeding.

Icoon bewaken van de kwaliteit

Bewaken van waterkwaliteit

Extra voorzichtig zijn de onderzoekers bij nieuwe stoffen in het milieu, zoals bepaalde chemische stoffen of nieuwe geneesmiddelen waarnaar nog volop onderzoek wordt gedaan. Bij enige onzekerheid over het mogelijke effect op de gezondheid, worden extra veiligheidsmarges in acht genomen. Dit wordt het voorzorgsprincipe genoemd.

Meer over drinkwateronderzoek

Het belang van schone bronnen

Het rivierwater uit de Maas en het Haringvliet, net als het diepe grondwater uit Dordrecht en van de Brabantse Wal, vormen onze bronnen. Dit is de basis voor het drinkwater. Het is van groot belang dat deze bronnen schoon zijn en beschermd worden tegen verontreinigingen. Iedereen heeft hierin een verantwoordelijkheid. Wat er niet in zit, hoeft er immers ook niet uit.

Wij gaan ervoor, u ook?

Meer weten over de wettelijke normen?

Bezoek de websites van Ministerie van IenW, ILT of RIVM. U kunt ook meer lezen over onderzoek naar waterkwaliteit en Drinkwater, wat zit erin? Of neem contact op met onze Waterkwaliteitsafdeling via het contactformulier.

De website Evides.nl werkt het best met cookies. Met cookies, soms van derden, kunnen wij algemeen websitebezoek analyseren en problemen met de site oplossen. Meer informatie vindt u op Disclaimer en privacy.