Eisen aan het Nederlandse drinkwater

Evides Waterbedrijf levert veilig drinkwater. Maar wie bepaalt wanneer het drinkwater van goede kwaliteit is? Dat is geregeld via het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. De kwaliteitseisen waaraan het drinkwater moet voldoen, zijn namelijk vastgelegd in de wet. In Nederland zijn de eisen en controles uiterst streng.

alt

Wettelijke normen

Er is veel vastgelegd over drinkwaterkwaliteit. Bijvoorbeeld welke maximale temperatuur kraanwater mag hebben, wat het minimale zuurstofgehalte is en hoeveel ijzer, zout en natrium erin mag zitten. Ook staat benoemd welke bacteriën niet in drinkwater horen en is voor een groot aantal stoffen de maximaal toegestane concentratie beschreven. Deze concentratie verschilt per stof en varieert van milli- tot nanogrammen per liter drinkwater. Eén milligram is 0,001 gram en één nanogram is 0,000 000 001 gram.

Hoe komen eisen tot stand?

De richtlijnen zijn opgesteld door het Ministerie. Dit werkt hiervoor samen met wetenschappers en onderzoekers van bijvoorbeeld het KWR Watercycle Research Institute en het RijksInstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Als drinkwaterbedrijf leveren wij onze praktijkkennis en delen we continu onze meetresultaten. De Inspectie van Leefomgeving en Transport houdt toezicht op de naleving van de regels. Daar waar nodig past het Ministerie richtlijnen aan of stelt nieuwe normen vast.

 

Baby’s, ouderen, mensen met chronische aandoening

 Bij het vaststellen van de eisen voor drinkwater wordt rekening gehouden met de meest kwetsbare inwoners van ons land, zoals zwangere vrouwen, pasgeboren baby’s, ouderen en mensen met een chronische aandoening. Ook voor hen moet het kraanwater veilig en gezond zijn. Daarbij bekijken onderzoekers op welke manieren het lichaam deze stoffen nog meer binnenkrijgt, bijvoorbeeld via de lucht en via voeding.

Voorzichtig

Extra voorzichtig zijn de onderzoekers bij nieuwe stoffen in het milieu, zoals bepaalde chemische stoffen of nieuwe geneesmiddelen waarnaar nog volop onderzoek wordt gedaan. Bij enige onzekerheid over het mogelijke effect op de gezondheid, worden extra veiligheidsmarges in acht genomen. Dit wordt het voorzorgsprincipe genoemd.

Meer over drinkwateronderzoek

Meer weten over de wettelijke normen?

Bezoek de websites van het RIVM, Ministerie van IenW of ILT. U kunt ook meer lezen over onderzoek naar waterkwaliteit en stoffen in drinkwater. Of neem contact op met onze Waterkwaliteitsafdeling via het contactformulier. U kunt aangeven waarin u geïnteresseerd bent en meer informatie of uitleg vragen.

De website Evides.nl werkt het best met cookies. Met cookies, soms van derden, kunnen wij algemeen websitebezoek analyseren en problemen met de site oplossen. Meer informatie vindt u op Disclaimer en privacy.