Bronnen
Een hand die een glas water vult onder de kraan

Drinkwater, wat zit erin?

Drinkwater is een natuurproduct en is gezond en duurzaam. Het bevat allerlei mineralen, zouten, stoffen en bacteriën. In de Drinkwaterwet en het Drinkwaterbesluit staat vermeld welke maximale temperatuur kraanwater mag hebben, wat het minimale zuurstofgehalte is en hoeveel ijzer, zout en natrium erin mag zitten. Ook is bepaald welke bacteriën niet in drinkwater horen en is voor een groot aantal stoffen de maximaal toegestane concentratie beschreven. Daarmee voldoet het drinkwater in Nederland aan  hoge kwaliteitseisen.

Stoffen in de bron

Wij maken drinkwater van rivier- en grondwater. In de lucht, de bodem en het water komen stoffen terecht afkomstig uit afvalstromen van consument en industrie. Denk bijvoorbeeld aan medicijnresten en bestrijdingsmiddelen. Veel zuiveren wij eruit met onze drinkwaterzuiveringstechnieken, maar niet alles. Van sommige stoffen treffen wij sporen aan in het drinkwater. Altijd ver onder de normen en richtwaarden die zijn vastgelegd in de Drinkwaterwet. Dit betekent dat het drinkwater van hoge kwaliteit is en zo kunnen we garanderen dat het veilig is om te drinken, door jong en oud.


Continu onderzoek

Er vindt continu onderzoek plaats naar drinkwater. Dankzij nieuwe technieken kunnen wij de kwaliteit van het kraanwater steeds nauwkeuriger meten. We meten stoffen bijvoorbeeld al in milli-, micro- en nanogrammen per liter drinkwater.* Hierdoor kunnen we vroegtijdig reageren op nieuwe stoffen of veranderingen bij bestaande stoffen. Als wij twijfelen over de veiligheid van het drinkwater ondernemen wij meteen actie.

Hieronder staan vijf stofgroepen waarvan wij regelmatig kleine sporen aantreffen in het drinkwater. Door te klikken op de stofgroep vindt u hiervan voorbeelden. Daarbij is weergegeven hoeveel er van deze stof in drinkwater mag zitten op basis van de vastgestelde grens (ook wel de gezondheidskundige richtwaarde) en hoeveel wij er gemiddeld en maximaal van aantreffen.

*Eén milligram = 0,001 gram
 Eén microgram = 0,000 001 gram
 Eén nanogram = 0,000 000 001 gram

Vijf stofgroepen

Gemiddelde drinkwaterkwaliteit per productielocatie

Wilt u meer weten over de waterkwaliteit van uw drinkwater? Evides heeft een nieuwe manier om onze klanten inzicht te geven in de drinkwaterkwaliteit. Deze tool vindt u onder "mijn waterkwaliteit". Vul uw postcode in en ontdek meer over het drinkwater van de productielocatie in uw omgeving. 

Bekkens Biesbosch

Uitgelicht PFAS

De afgelopen jaren is er veel berichtgeving geweest over PFAS stoffen GenX en PFOA in het drinkwater. PFAS komt voor in voedsel, bodem, lucht en (drink)water. Evides gebruikt rivierwater om drinkwater van te maken en hierin vinden wij ook spoortjes van PFAS terug. De hoeveelheden die geloosd worden, zijn inmiddels sterk afgenomen. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet en meten continu de concentraties. Zo kunnen we u betrouwbaar drinkwater blijven garanderen dat voldoet aan de strenge eisen van de Drinkwaterwet.

PFAS en drinkwater

© 2024