Evides 150 jaar

Invloed van de meidagen van de Tweede Wereldoorlog op de waterleidingbedrijven

Terwijl Zeeland in 1937 als een van de weinige plaatsen in Nederland echt nog de gevolgen van de Eerste Wereldoorlog voelde, werd er door de waterbedrijven afgesproken te zorgen voor wederzijdse hulpverlening in het geval van een volgende oorlog.

WWII

Hoewel er geen technische of bouwkundige maatregelen genomen werden, is het inspirerend om te zien dat de waterbedrijven bereid waren elkaar te steunen in tijden van nood. Deze belofte tot samenwerking kan worden gezien als een positieve stap in de goede richting voor het waarborgen van de watervoorziening. Maar was dat voldoende?

Mensen staan naast een tankwagen en vullen emmers met water.
Door beschadigde waterleidingen moest drinkwater aangevoerd worden met tankwagens.

De meidagen, de eerste periode van de Tweede Wereldoorlog toen Duitsland Nederland binnenviel, waren ook van invloed op de drinkwaterlevering. Op 11 mei 1940 worden er negen zware bommen gegooid in Zuid-Beveland, waarbij onder andere de toevoerleiding vanaf het pompstation in Ossendrecht verwoest werd. Het transport van water moest daardoor stopgezet worden en delen van Midden-Zeeland zaten daardoor zonder drinkwater.  

Op 14 mei komt ook Zuid-Beveland zonder water te zitten door de gevechten daar. Die dag is ook het bombardement op Rotterdam. Bijna de gehele historische binnenstad wordt door dit bombardement vernietigd, maar wonderbaarlijk genoeg blijven bijna alle onderdelen van het gemeentelijk waterbedrijf gespaard.  

In de watertorens zaten gelukkig nog enkele reservevoorraadjes met drinkwater. Dat leidde tot lange rijen van mensen met lege emmers die hoopten deze daar te kunnen laten vullen met drinkwater.  

Ook in Walcheren was de impact van de oorlog groot. Vlissingen was een belangrijk militair doel en werd veel gebombardeerd en beschoten door de Duitse troepen, waardoor de stad al snel zonder water zat. Ook Oost-Souburg en West-Souburg kwamen zonder water te zitten omdat twee aanvoerleidingen vanuit Vlissingen door bommen geraakt werden.  

Het enige deel van Zeeland waar de waterleiding nauwelijks getroffen was, is Zeeuws-Vlaanderen. Dat is op 17 mei het enige deel van Zeeland dat niet gecapituleerd is. De Franse en Belgische soldaten die er aanwezig waren trokken zich terug en lieten het gebied aan Duitsland.  

Op de onderstaande foto zie je het centrum van Middelburg, voor en na de meidagen.  

Het centrum van Middelburg voor en na de Meidagen.

En nu?  

Inmiddels zijn de drinkwaterbedrijven een stuk robuuster ingericht en zijn we voorbereid op allerlei soorten dreiging. Dankzij onze noodstroomvoorziening en ruime voorraad stoffen die we gebruiken bij de zuivering van ons drinkwater, kunnen we 10 dagen lang onze zuiveringen draaiend houden en schoon en veilig water blijven leveren wanneer de elektriciteit en/of leveranties uitvallen. Ons leidingnet is zo opgebouwd, dat het op cruciale plekken dubbel is uitgevoerd zodat schade snel hersteld kan worden en ondertussen de drinkwatervoorziening gehandhaafd blijft.  

Deel deze pagina
© 2024