Evides 150 jaar

Ontstaan van waterleidingbedrijf Dordrecht na cholera-epidemieën

Net als in Rotterdam waren de inwoners van Dordrecht in het grootste deel van de 19e eeuw afhankelijk van water uit de stadsgrachten. De stad kampte met meerdere choleraepidemieën en hoge sterftecijfers in deze jaren. Pas halverwege de eeuw werd een relatie vastgesteld tussen het vuile grachtenwater en de epidemieën. 

Beginjaren Zuid-Holland

Maatregelen werden echter nog niet gelijk getroffen. In 1872 werd besloten om een ijzeren leiding te leggen en water te pompen uit de Riedijkshaven in het noorden van Dordrecht. Dit water was weliswaar schoner, maar nog steeds niet schoon genoeg. De Vereniging ter bevordering der Volksgezondheid noemde in 1878 het drinkwater in Dordrecht ondermaats en onverzorgd. 

De watertoren in Dordrecht.
De watertoren in Dordrecht verloor in 1965 haar oorspronkelijke functie en is nu onder andere een hotel.

In 1881 besloot de gemeente Dordrecht eindelijk om een waterleidingbedrijf te stichten, met “Hoogdrukwaterleiding” als creatieve naam van het bedrijf. In 1881 werd dit gestart met de bouw van een watertoren. In 1883 was de bouw compleet en werd het eerste water in Dordrecht geleverd. Zes jaar later waren alle arbeiderswoningen in de stad aangesloten tot de waterleiding. Op onderstaande zie je een schets het ontwerp van de Watertoren in Dordrecht.

Schets van het ontwerp van de watertoren in Dordrecht.

Het bedrijf bleef echter nog lang capaciteitsproblemen hebben, waardoor niet heel Dordrecht toegang kon krijgen tot het veiligere drinkwater. Pas in 1923 zou geheel Dordrecht aangesloten zijn op het drinkwaternetwerk. De afgebeelde watertoren verloor haar oorspronkelijke functie in 1965.

De bouw van de Watertoren in Dordrecht.

Van toen naar nu 

De productie van drinkwater is onderhevig aan strenge wettelijke normen en kaders. In de Drinkwaterwet en het Drinkwaterbesluit staat bijvoorbeeld vermeld welke maximale temperatuur het geleverde kraanwater mag hebben, wat het minimale zuurstofgehalte is en hoeveel ijzer, zout en natrium erin mag zitten. Ook is er voor een groot aantal stoffen de maximaal toegestane concentratie beschreven. De klanten van Evides kunnen aan de hand van hun postcode zelf hun waterkwaliteit inzien. Op deze manier laat Evides transparant zien dat het betrouwbaar drinkwater levert. 

En straks? 

Door vervuiling van onze bronnen kost het steeds meer inspanning om het water te zuiveren tot de gewenste kwaliteit. Evides vindt dan ook dat de bronnen waar wij drinkwater van maken beter beschermd moeten worden tegen vervuiling. Wat er niet in komt, hoeven wij er immers ook niet uit te halen. 

Intussen onderzoeken we hoe we onze zuiveringsmethoden verder kunnen verbeteren. Op onze locatie Baanhoek in Dordrecht gaan we over een aantal jaar een nieuwe drinkwaterzuivering voor oppervlaktewater bouwen, omdat de oude aan het einde van zijn levensduur is en er in de toekomst meer drinkwater geleverd moet worden. Hiervoor onderzoeken we nu welke toekomstbestendige zuiveringstechnieken we willen gaan inzetten om de kwaliteit van het drinkwater in de toekomst te borgen. 

Deel deze pagina
© 2024