Evides 150 jaar

Oprichting Drinkwaterleiding in 1874

Voordat er een drinkwaterleiding in Rotterdam was aangelegd, dronk men vaak water uit de grachten. Omdat in de negentiende eeuw het inwonersaantal van Rotterdam snel groeide, raakte ook het water in de grachten steeds meer vervuild.

Beginjaren Zuid-Holland

Dit vervuilde water produceerde een enorme stank en was een doorgeefluik voor allerlei ziektes. In 1854 besloot men dat zo niet langer kon en werden de eerste plannen gemaakt voor een “Waterproject.” Het idee was dat de gemeente schoon water uit de stadvesten liet stromen en vervuild water naar de Maas afgevoerd werd. Veel afval bleef echter achter en de waterkwaliteit ging niet echt vooruit.  

Zandvernieuwing in de bassins van De Esch, in 1898.
Zandvernieuwing in de bassins van De Esch, in 1898.

Het eerste gemeentelijke plan voor een verbeterde waterwerking lag klaar in 1867. Bij het oprichten van de eerste waterleiding in Rotterdam stond drinkwater nog niet centraal. In deze tijd dacht men in Nederland nog niet dat het drinken van vuil water tot ziektes kon leiden. In plaats daarvan werd prioriteit gelegd bij het weghalen van de stank uit de stad, aangezien men dacht dat dat de dampen schadelijk zouden zijn voor de gezondheid van de inwoners. Het spoelen van de riolen in de stad was essentieel voor het bestrijden van de stank en daarom werd dit de prioriteit van het gemeentelijke bestuur, drinkwater was een bijzaak.  

De eerste waterleiding van de DWL (Drinkwaterleiding), de eerste voorganger van Evides, kon een paar jaar later in gebruik worden gesteld. Grote hoeveelheden schoon water werden aangevoerd, waarmee sloten en riolen gespoeld konden worden. Het vuile water werd via andere leidingen afgevoerd. Ook werden kleine hoeveelheden drinkwater verkocht aan particulieren. Het zou nog even duren tot men in Nederland zou ontdekken dat niet de stank van het water, maar juist het drinken van slecht water leidde tot het verspreiden van besmettelijke ziektes. Drinkwater zou daarom later juist de hoofdzaak worden.  

150 jaar geleden, op 30 juli 1874, werd door wethouder Hoffmann voor het eerst gesteld dat de waterleiding zo goed als gereed was. Op de foto is een watertoren en machinehuis in de Esch van de Rotterdamse DWL uit 1875 te zien. Het is één van de oudste watertorens in Nederland.

Watertoren de Esch in Kralingen, Rotterdam.

Van toen naar nu 

Dronk Rotterdam vóór 1874 nog water uit de gracht, tegenwoordig gebruikt Evides voornamelijk Maaswater om drinkwater van te maken. Dit Maaswater zuiveren we via 6 stappen op een duurzame wijze tot drinkwater. Gezondheid staat daarbij voorop. We controleren het kraanwater in Nederland dan ook iedere dag, ook op zon- en feestdagen. Dat vinden we belangrijk, maar het is ook verplicht volgens de Nederlandse Drinkwaterwet. De eisen aan Nederlands drinkwater zijn namelijk heel streng. Daarom is de kwaliteit ook zo hoog.  

En straks? 

De kwaliteit van de bronnen waar we drinkwater van maken wordt slechter. Er worden steeds weer nieuwe stoffen ontwikkeld en geloosd die je niet in je drinkwater terug wil vinden. Daarom blijven we samen met onze partners investeren in nieuwe meet- en analysetechnieken om dit soort nieuwe stoffen te kunnen detecteren/opsporen. Tegelijkertijd investeren we in onderzoeken naar de zuiveringstechnieken van de toekomst. 

Deel deze pagina
© 2024