Evides 150 jaar

Snelle opbouw van (nood)infrastructuur na Watersnoodramp

In het rampgebied van de Watersnoodramp werden twintig drinkwaterbedrijven getroffen, alle twintig waren voorgangers van Evides. Het grootste deel van de bedrijven kon de levering van drinkwater na de ramp vrij spoedig hervatten, maar zes bedrijven hadden het een stuk zwaarder. 

Infra en verbindingen

Voorbeelden hiervan waren de Kilwaterleiding, Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland. Deze bedrijven liepen vaak grote schade op aan de leidingen waar het drinkwater doorheen stroomde.  

Een noodwaterleiding wordt aangelegd in de Zijpe.
Een noodwaterleiding wordt aangelegd in de Zijpe.

Onder zware omstandigheden moesten daarom snel noodverbindingen aangelegd worden als tijdelijke vervanging van de lekke leidingen. Op Schouwen-Duiveland werd eerst een noodleiding aangelegd, maar er werd al snel een nieuwe permanente hoofdleiding aangelegd van het pompstation Burgh-Haamstede naar Zierikzee. Deze leiding moest 30 km lang zijn. Toen de permanente leiding net gereed was, bezweek de noodleiding. De drinkwateraanvoer van Zierikzee ontsnapte zo aan een grotere ramp.  

In Bruinisse werd ook snel geschakeld. Vóór de Watersnoodramp was het drinkwater voor de inwoners nog afkomstig uit het oorspronkelijke buizennet vanuit Zierikzee, maar vanwege de grote problemen in Zierikzee was dit niet langer in stand te houden. Op 11 augustus 1953 werd Bruinisse daarom als noodoplossing tot 1954 aangesloten op het net van de N.V. Waterleiding Maatschappij Noord-West-Brabant middels de aanleg van twee zinkers.  

In Zuid-Beveland werd na de ramp de prognose gesteld dat de twee hoofdleidingen het elk moment zouden kunnen begeven door de schade die ze hadden opgelopen. Er werd een project gestart waarbij een reserveleiding aangelegd werd in geval van een breuk in de hoofdleidingen.  

In zware tijden, zoals bij de Watersnoodramp, en in minder zware tijden waren de kleine gemeentelijke waterbedrijven vaak bereid om samen te werken en dat was ook hard nodig. De uiteindelijke fusie van al deze bedrijven was misschien wel onvermijdelijk.  

Op onderstaande foto's is de aanleg van een noodwinplaats in Domburg te zien. Deze werd aangelegd na de Watersnoodramp.

De aanleg van een noodwinplaats in Domburg

En nu? 

Door de wederopbouw na de watersnoodramp werd het belang van samenwerking duidelijk. In 1953 waren er in het gebied waar nu Evides water levert in totaal 24 verschillende organisaties belast met het winnen, zuiveren en distribueren van drinkwater. Uiteindelijk is dit na vele fusies uitgegroeid tot één waterbedrijf voor Zuid-Holland-Zuid, Zeeland en de Brabantse Wal. Daardoor is ook de infrastructuur beter beheersbaar, onderhoudbaar en eenvoudiger te coördineren.  

En straks?

Door onder andere de energietransitie neemt de drukte in de ondergrond steeds meer toe. De focus voor de toekomst ligt dan ook vooral op het nog beter samenwerken met andere partijen die ook in de ondergrond actief zijn, zoals andere netbeheerders (G&E, kabel, riool, etc.). Hiervoor zijn onder andere de partnerships Infrawerk Rijnmond en Infrawerk Zeeland gerealiseerd. Als we efficiënt samenwerken, hoeft de straat minder vaak open en kunnen we onze werkzaamheden beter op elkaar afstemmen.  

Deel deze pagina
© 2024