Duurzaam ondernemen

Eerste zonnepanelen op water in Rotterdams spaarbekken

Op onze drinkwaterproductielocaties Kralingen in Rotterdam is het eerste deels drijvende zonnepark in gebruik genomen. Kralingen is hiermee de tweede drinkwaterproductielocatie waar duurzame stroom wordt opgewekt. Zo dragen we bij aan een energieneutrale bedrijfsvoering. Een toekomstige hoofdrol is daarbij weggelegd voor het water.

Omvang

Het nieuwe zonnepark bevindt zich deels op het land en deels drijvend op het spaarbekken, waarin we oppervlaktewater opslaan. Drijvende parken sparen ruimte op land en kunnen bovendien meedraaien met de zon. In totaal 4.787 panelen hebben een vermogen van 1.628 kWp (kiloWattpiek), in totaal 15 % van de verbruikte stroom op deze productielocatie.

Zonnepark op het water Brienenoord

Zon op Water

Met onze deelname aan het landelijke pilotproject ‘Zon op Water’ op de Maasvlakte is ervaring opgedaan met drijvende zonnepanelen. Komend jaar doen we in Rotterdam verder onderzoek naar de effecten van drijvende zonnepanelen op de waterkwaliteit en de ecologie van het spaarbekken. Daarbij wordt gekeken naar onder andere algengroei, verspreiding van bacteriën uit uitwerpselen van vogels, verminderde uv-straling op het water en de invloed van de wind. Als er geen nadelige gevolgen zijn, is het voornemen om panelen op alle spaarbekkens te plaatsen

Bekijk hier de video: Evides op weg Energie Neutraal


Uitbreiding

Het spaarbekken in Kralingen heeft met 3 hectare maar een relatief klein wateroppervlak. De drie spaarbekkens in de Biesbosch zijn bijvoorbeeld 650 hectare groot. We hebben berekend dat het mogelijk is om 100 procent van het stroomverbruik zelf op te wekken op de spaarbekkens. Daarbij wordt maximaal 30 procent van het wateroppervlak afgedekt met panelen. We onderzoeken de mogelijkheid voor het plaatsen van zonnepanelen op onze overige spaarbekkens.


Energieneutraal

Zon op Water maakt onderdeel uit van programma ‘Evides Energie Neutraal’ (EEN). Hiermee willen we bijdragen aan de versnelling van de energietransitie. Het doel is om zowel energieneutraal als klimaatneutraal te zijn. Eind 2018 is op de productielocatie Braakman in Zeeuws-Vlaanderen het eerste zonnepark in gebruik genomen; dit zonnepark op land wekt 25 % op om de productielocatie van stroom te voorzien. Maar de toekomst van het opwekken van de eigen stroom ligt op het water.


Samenwerking

Het opwekken van duurzame energie doen we samen met partijen die kennis hebben van energieopwekking en levering. Onze core business is water maken en dat blijft zo. Daarom gaan we een samenwerking aan met partners die de zonneparken financieren, plaatsen en beheren. Zij blijven eigenaar van de panelen en wij nemen de stroom af die wordt geproduceerd. Op Kralingen werkt Evides samen met Floating Solar – die het zonnepark levert.

© 2024