MVO

Duurzaam ondernemen

Leveren van water is onze kerntaak. Een die we als publiek bedrijf op ondernemende manier uitvoeren en waarmee we nauw verbonden zijn met de samenleving. Water is immers een eerste levensbehoefte. Het verder verduurzamen van onze bedrijfsprocessen is ons streven. Dit doen met we waar mogelijk in samenwerking met andere organisaties, in de branche en in de waterketen. Want, samen bereiken we meer!

Roadmap MVO

Hoe pakken we dit aan? We hebben een ‘Roadmap MVO’ opgesteld. Hierin staan zes speerpunten met doelen en actieplannen waarop wij ons de komende jaren zullen richten. Dit doen we naast onze bestaande activiteiten op het gebied van duurzaamheid. Ook zijn wij partner van MVO Nederland.

Natuur

Evides beschikt over meer dan 825 hectare aan natuurgebieden in Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant. Daar zorgen we goed voor, samen met natuurorganisaties waaronder Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Het Zeeuwse Landschap en de Bosgroep Zuid-Nederland. Wij doen onderzoek naar planten en dieren én voeren projecten uit om de kwetsbare natuur meer ruimte te geven. Rivieren, grond en duinen zijn onze bron en bescherming ervan is belangrijk voor het leveren van betrouwbaar drinkwater. Nu en in de toekomst.

Water besparen

Bewust omgaan met ons drinkwater doen we samen. Hieronder vind je 15 bespaartips, die we samen met onze klanten hebben ontwikkeld.

Wereldburger

Het Nederlandse kraanwater behoort tot het beste ter wereld. Onze medewerkers zetten hun waterkennis ook internationaal in om zo wereldwijd mensen toegang te geven tot betrouwbaar en betaalbaar drinkwater. Via de organisatie Vitens Evides International (VEI) ondersteunen we lokale waterbedrijven in ontwikkelingslanden in Azië en Afrika op technisch, operationeel en managementgebied. Dit doen we op zowel de lange als korte termijn. Lokale waterbedrijven kunnen zo een gezondere bedrijfsvoering voeren. De financiering van de projecten is mogelijk met ontwikkelingsgeld van bijvoorbeeld de Wereldbank en de Europese Investeringsbank.

Via onze stichting Water for Life kunt u zich met een donatie inzetten voor drinkwater- en sanitaire voorzieningen in bijvoorbeeld Ghana, Mozambique en Bangladesh. In landen waar medewerkers al aanwezig zijn voor VEI, zetten we met donaties extra projecten op in de allerarmste gebieden.

CO2 en energiereductie

We zuiveren jaarlijks vele miljoenen kuubs water tot schoon drinkwater of industriewater-op-maat. Water is een natuurproduct en als waterleverancier werken wij continu aan duurzame processen en producten. We zoeken continu naar mogelijkheden om ons energieverbruik te verminderen en onze CO2-voetdruk te verlagen, ook in de keten – met leveranciers en klanten. We onderzoeken mogelijkheden voor het optimaal benutten van energie uit water. Voor al onze zuiveringen gebruiken we 100% groene energie.

In 2013 is geïnvesteerd in de aanleg van een gasleiding naar zuiveringslocatie Berenplaat om het verbruik van diesel te beperken tot een minimum. Daarnaast is ons totale gasverbruik afgenomen door energiezuinig gedrag. Zo is de hoeveelheid gas op zuiveringslocatie Kralingen in 10 jaar tijd met de helft afgenomen tot 255.000m3 per jaar, ondanks een toename van onze bedrijfsactiviteiten. Mede door deze activiteiten kennen de werkzaamheden van Evides een relatief lage CO2-voetafdruk.

Ook u kunt meehelpen aan het verlagen van de CO2-voetafdruk. Door korter te douchen bespaart u (warm) water. Daarnaast zorgt goede omgang met onze bronnen voor natuur- en milieubehoud en daarmee een goede kwaliteit van onze bron, de basis voor de drinkwaterproductie. Bekijk onze tips voor bewust watergebruik en goede omgang met de bronnen.

Energieneutraal

Als maatschappelijk bedrijf wil Evides een bijdrage leveren aan de versnelling van de energietransitie. Eind 2018 hebben we ons eerste zonnepark geopend op onze Zeeuws-Vlaamse productielocatie Braakman en sinds juli 2020 wekken we duurzame energie op met ons drijvende zonnepark op ons spaarbekken in Rotterdam. Belangrijke voorwaarde is dat de waterkwaliteit in het bekken goed blijft. Dit houden we nauwlettend in de gaten. Ons doel is om zowel energieneutraal als klimaatneutraal te zijn. Om onze ambitie te behalen onderzoeken we de mogelijkheden om drijvende panelen op onze andere spaarbekkens te plaatsen.

Programmamanager Dirk

Het verhaal van onze Programmamanager CO₂-reductie

“Met verduurzamen van bedrijfsprocessen zijn we continu bezig. Zelf, maar ook samen met anderen. We zoeken voortdurend naar mogelijkheden om het energieverbruik te verminderen en de CO₂-uitstoot te verlagen. Bijvoorbeeld door het plaatsen van zonnepanelen.”

Lees meer over Dirk zijn werk

Educatie

Met een uitgebreid educatieprogramma onder basisschoolscholieren vergroten wij de kennis over kraanwater. Een gezond én duurzaam product. Via gastlessen en lesmateriaal krijgen kinderen een kijkje in de wereld van drinkwater zuiveren en leveren. Via (sport)evenementen en met samenwerkende partners zoals JOGG-gemeenten (Jongeren op Gezond Gewicht) zet Evides zich in voor gezonde voeding en bewegen. Dit doen wij onder andere door het drinken van kraanwater vanzelfsprekend en makkelijk te maken. Bijvoorbeeld door bidons te geven voor de sportles. Onze mascotte Evi zetten we ook in.

Social Return

Niet alleen op gebied van natuurbeheer en milieu pakken we onze rol. Vanaf 1 januari 2015 geldt de Participatiewet, waarvoor gemeenten, werkgevers en werknemers afspraken hebben gemaakt over de invulling van 125.000 banen voor mensen met een arbeidsbeperking. We dragen hier aan bij door bij een gedeelte van onze vacatures een functie te bieden aan mensen met een beperking op de arbeidsmarkt.

Cookie bevestiging

Het bekijken van deze video kan ervoor zorgen dat Vimeo informatie verzamelt.

Cookies instellen? Bekijk onze cookieverklaring.

Speerpunten

Evides produceert duurzaam kraanwater. Wilt u weten hoe wij omgaan met verantwoord maatschappelijk ondernemen? Bekijk dan de video en kom alles te weten over onze werkwijze.

Hergebruik

We willen grondstoffen ook in de toekomst beschikbaar houden en zetten ons hiervoor actief in. Bijvoorbeeld door het nuttig hergebruiken van producten, grondstoffen en afval(water)stromen die we leveren of verbruiken, zelf en door klanten. We streven ook naar de inzet van steeds meer hernieuwbare grondstoffen, zoals het gebruik van 100% groene stroom. Door samen te werken met private en publieke organisaties kunnen we via creatieve oplossingen ongeveer 95% van het restproduct hergebruiken. Zo komen bij het zuiveren van water restproducten vrij, zoals bijvoorbeeld ijzerslib. Dit leveren we aan de baksteenindustrie.

Het gebruikte stedelijk water zuiveren we tot gietwater voor de glastuinbouw en uit afvalwater kunnen we fosfaat halen dat zonder nabewerking als kunstmest is te benutten. Ook het terugwinnen van water, energie en grondstoffen in de Rotterdamse Stadshavens zorgt voor een bijdrage aan de circulaire economie. Hergebruik kan vaak op eenvoudige manieren. Ook u kunt een bijdrage leveren. Lees onze tips hoe u duurzaam kunt omgaan met watergebruik.

© 2024