Samenwerken in de waterketen

We zijn overtuigd dat we samen meer bereiken dan alleen. Daarom streven we naar samenwerking met organisaties in de waterketen. We leggen waar mogelijk verbinding, delen kennis en stemmen werkzaamheden af. Dit doen we aan de hand van vijf thema’s en met tal van organisaties.

Verbeteren waterkwaliteit

We zetten ons in voor de bescherming van de bronnen voor ons drinkwater. Dit zijn oppervlakte-, grond- en geïnfiltreerd duinwater. In ‘Schone Maaswaterketen’ werken we samen met waterschappen en drinkwaterbedrijven aan het duurzaam verbeteren van de waterkwaliteit van de Maas, door innovaties in de rioolwaterzuivering te onderzoeken én te demonstreren. In ‘Schoon Water Zeeland’ ontwikkelen we met agrariërs moderne oplossingen voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en vermindering van de emissie naar het watermilieu.

Verhogen efficiency uitvoering

Onze partners hebben, net als wijzelf, veel expertise in huis. Die willen we met elkaar inzetten om onze maatschappelijke rol beter te kunnen vervullen. In de ‘Samenwerking (Afval)waterketen Zeeland’ (SAZ+) bundelen we onze expertise met Waterschap Scheldestromen en alle Zeeuwse gemeenten voor een klimaatbestendige en duurzame Zeeuwse (afval)waterketen. Voor het Hoogheemraadschap van Delfland zijn we via Delfluent Services verantwoordelijk voor het zuiveren van het huishoudelijke afvalwater uit de regio Den Haag. Dit doen we bij Harnaschpolder en Houtrust. In het Netwerk Afvalwaterketen Delfland (NAD) werken wij samen met het waterbedrijf Dunea, 12 gemeenten en het hoogheemraadschap Delfland aan een betrouwbare, betaalbare, toekomstbestendige en duurzame afvalwaterketen.

Verhogen waterbewustzijn

De watervoorziening lijkt vanzelfsprekend, maar is het niet. Wij communiceren daar actief over vanuit ons educatieprogramma. In Dordrecht participeren we in Aquarama bij Duurzaamheidscentrum Weizigt. Het Aquarama realiseerden we samen met o.a. gemeenten en de waterschappen Hollandse Delta en Rivierenland. Ook op het gebied van gezondheid speelt drinkwater een belangrijke rol. Wij werken vanuit dit oogpunt samen met diverse gemeenten aan het programma Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG).

Versterken duurzaamheid/innovatie

Wij verduurzamen onze werkzaamheden en werken aan een circulaire economie. Ook de waterketen moet verduurzamen. Het onderzoeksproject ‘RINEW’, in de Rotterdamse stadshavens, laat zien hoe uit afvalwater grondstoffen en water terug te winnen zijn. Hiermee leveren wij samen met de gemeente Rotterdam, de hoogheemraadschappen van Delfland en Schieland en de Krimpenerwaard en Waterschap Hollandse Delta een concrete bijdrage aan de circulaire economie.

Verbeteren klantbediening

Wij bieden klanten een hoge mate van leveringszekerheid en kwaliteit van het water. Continu zetten wij ons in voor een betere service en producten en diensten op maat, onder meer door nauw samen te werken met partners in onze directe omgeving. Ook bij Evides Industriewater staat de klant centraal. Evides Industriewater, de Universiteit Gent en negen bedrijven in het grensgebied Nederland-België nemen deel aan ‘IMPROVED’, gericht op duurzame systemen in de keten. Doel: met nieuwe technologie water van diverse kwaliteiten opwaarderen tot proceswater.

 

De website Evides.nl werkt het best met cookies. Met cookies, soms van derden, kunnen wij algemeen websitebezoek analyseren en problemen met de site oplossen. Meer informatie vindt u op Disclaimer en privacy.