2024

Gladde slang: icoonsoort voor de Brabantse Wal

De Brabantse Wal is een bijzonder natuurgebied. Evides beheert hier waardevolle bossen en heidevelden. De terreinen zijn beschermd als Natura 2000-gebied en herbergen zeldzame natuurwaarden.

March 14, 2024

De gladde slang is één van de icoonsoorten van de Brabantse Wal. Hij leeft in heide en open terreinen. Samen met het Grenspark Kalmthoutse Heide neemt Evides maatregelen om de gladde slang te beschermen en het leefgebied uit te breiden.

Een gladde slang op het gras.
De gladde slang is één van de icoonsoorten van de Brabantse Wal.

Waardevolle heideterreinen

In waterwingebied Ossendrecht beheert Evides een aantal heidevelden. Ze grenzen aan terreinen van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Het voorkomen van gladde slangen in de terreinen van die beheerders is bekend, maar over het voorkomen van gladde slangen in de heideterreinen van Evides weten we heel weinig. Een student Bos- en Natuurbeheer van Hogeschool Van Hall-Larenstein heeft op verzoek van Evides in beeld gebracht of het waterwingebied een geschikt leefgebied voor gladde slangen is en welke beheermaatregelen Evides zou kunnen nemen ten gunste van de soort. We hebben daarna verschillende maatregelen uitgevoerd.

Foto van het heideterrein in Ossendrecht.

Open en structuurrijk

Gladde slangen leven in open heidevelden. Maar binnen die terreinen zoeken de slangen vaak bijzondere landschapselementen op, zoals steilkanten, takkenhopen, solitaire bomen of dood hout. Om het open karakter van de veldjes in stand te houden, heeft Evides afgelopen winter jonge boompjes verwijderd. Een aantal grote bomen, die verantwoordelijk zijn voor de jonge opslag, hebben we geringd of omgezaagd. Daardoor blijft er meer dood hout achter in het gebied. Dat zorgt voor meer structuur in het terrein. Niet alleen de gladde slang, maar ook spechten, insecten en kleine zoogdieren profiteren daar van.

Gladde slang in de hand van een vrijwilliger.

Slangenhopen

Onze partners in het Grenspark Kalmthoutse Heide hebben goede ervaringen opgedaan met zogenaamde “plaggenhopen”. Door takkenhopen af te dekken met een laagje heideplaggen, ontstaan kleine bulten in het landschap. Die bulten bieden schuilplaatsen aan gladde slangen. Om zich op te warmen, liggen de slangen graag in het zonnetje bovenop de kale hopen. Vrijwilligers van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten vinden op die plekken regelmatig gladde slangen. Evides heeft nu 3 van deze slangenhopen in het terrein aangebracht.

Een slangenhoop in Ossendrecht.

Monitoren

Vrijwilligers van kennisinstituut Ravon en het Grenspark gaan de komende tijd monitoren of gladde slangen onze nieuwe slangenhopen weten te vinden. Daarvoor hebben we speciale monitoringsplaatjes in het terrein gelegd. Als het mee zit, gebruikt de gladde slang die plaatjes om onder weg te kruipen. Zo helpt Evides een bijzondere diersoort vooruit op de Brabantse Wal.

Meer weten? Lees dan verder op onze pagina over waterwingebied Ossendrecht

Deel deze pagina
© 2024