Ontwikkeling en opleiding

Als je bij Evides Waterbedrijf komt werken stellen we je op verschillende manieren in staat je te blijven ontwikkelen. Binnen ons bedrijf zijn de mogelijkheden veelzijdig. Daarbij zenden we regelmatig collega’s uit naar ontwikkelingslanden om vakkennis te delen met lokale professionals.

Loopbaanontwikkeling

Bij een uitdagende functie hoort ook dat je je blijft ontwikkelen. Je kunt aangeven in welke richting je je op langere termijn verder wilt ontplooien, uiteraard adviseren we je daarbij. Je kunt doorstromen naar andere functies en naar andere afdelingen.

Opleidingen

Evides faciliteert dit met een breed scala aan opleidingsmogelijkheden. Sommige trainingen zijn verplicht, bijvoorbeeld als het gaat over wet- en regelgeving of veiligheid. Je kunt zelf ook aangeven dat je een aanvullende scholing wil.

Veilig werken
Scholing op het gebied van veiligheid (Gids risicovol werk (GORW) is een belangrijk middel om risico’s op de werkplek te beheersen. Training op dit gebied heeft dan ook hoge prioriteit. Omdat wet- en regelgeving per afdeling verschillend zijn, worden per afdeling gerichte trainingen georganiseerd. Meestal neemt de afdeling HR/Opleiding & Training of je leidinggevende het initiatief voor een (her)opleiding, maar je kunt zelf ook aangeven dat je een aanvullende scholing wil.

Leer-werkplekken

Wij zijn een erkend leerbedrijf. Dat betekent dat je leren en werken kunt combineren. De kennis die je opdoet kun je direct in de praktijk brengen. Bekijk of er leer-werkplekken zijn op onze vacaturepagina.

Employabilitybudget

Om ervoor te zorgen dat medewerkers, onder veranderde marktomstandigheden, goede kansen te hebben op de arbeidsmarkt, krijgt iedere medewerker een budget dat vrij te besteden is aan employabilitydoeleinden. Hierbij kun je denken aan: loopbaanadvisering, een opleiding, coaching op eigen verzoek of een oriëntatie gericht op het starten van een eigen bedrijf.

De website Evides.nl werkt het best met cookies. Met cookies, soms van derden, kunnen wij algemeen websitebezoek analyseren en problemen met de site oplossen. Meer informatie vindt u op Disclaimer en privacy.