Condens

Heeft u waterdruppels op de watermeter of waterleidingen? Meestal is dit geen lekkage, maar condens. U kunt dit eenvoudig zelf controleren.

Voorkom condens

Door temperatuurverschillen tussen het koude water in de leiding en de vaak warmere omgeving kan condens ontstaan op de watermeter. U kunt condens voorkomen door de watermeter en -leidingen te isoleren met een wollen deken of noppenfolie.

Wat te doen bij lekkage?

Neem bij lekkages aan de waterleiding in uw huis contact op met uw installateur of, als u een huis huurt, de eigenaar van de woning. De leidingen in uw huis zijn geen eigendom van Evides. Wanneer u een lekkage aan de watermeter of hoofdkraan heeft, bel dan naar 0900 0787. Een monteur van ons komt de watermeter repareren of vervangen. Is de lekkage door bevriezing ontstaan? Dan zijn de kosten van de herstelwerkzaamheden voor u of voor de eigenaar van de woning. Weten hoe u bevriezing kunt voorkomen? Bekijk onze informatie over vorst.

alt

Doe de lek-check

Wanneer is er sprake van condens en wanneer van lekkage? Ziet u druppels op uw watermeter of waterleidingen? Droog deze goed af met een doek. Komen de druppels pas terug na zo'n tien minuten? Dan is het condens en is er niets aan de hand. Ziet u direct nieuwe waterdruppels? Dan heeft u lekkage.

Lees meer

De website Evides.nl werkt het best met cookies. Met cookies, soms van derden, kunnen wij algemeen websitebezoek analyseren en problemen met de site oplossen. Meer informatie vindt u op Disclaimer en privacy.