Berenplaat: een nieuw pompstation voor drinkwater

Evides Waterbedrijf renoveert een pompstation op drinkwaterzuiveringslocatie Berenplaat in Spijkenisse. Het oude pompstation vervangen we door een nieuw, energiezuinig exemplaar. de werkzaamheden zijn gestart in april 2017 en zijn naar verwachting in juni 2018 afgerond. Vanaf dan zorgt onze nieuwe installatie ervoor dat uw drinkwater nog steeds met juiste kracht uit de kraan komt. En dat op een duurzamere wijze!

Juiste waterdruk

Op onze locatie Berenplaat hebben wij verschillende pompstations. Deze zorgen dat u altijd kunt rekenen op een goede waterdruk. Het hogedrukpompstation dat wij nu vernieuwen, is een van onze grootste stations en is vanwege zijn leeftijd aan vervanging toe.

Groene stroom

Het nieuwe pompstation draait straks op groene stroom. Nu is dat nog met diesel. Ook kan dit station beter samenwerken met de andere hogedrukpompstations op het terrein. Ze werken zo efficiënter, met energiebesparing als gevolg.

Werkzaamheden

Om dit nieuwe pompstation te realiseren, zijn grootschalige werkzaamheden nodig. De hele pompinstallatie en de daaraan gekoppelde transportleidingen vervangen wij. Dit vindt allemaal plaats op het Evidesterrein. Het gebouw zelf blijft precies hetzelfde, alleen de binnenzijde is straks helemaal nieuw!

Mogelijke overlast

De werken brengen helaas overlast met zich mee, zoals enige geluidsoverlast en toenemend bouwverkeer. Dit is met name bij het slopen en afvoeren van oude materialen, en bij het aanvoeren van het nieuwe materiaal. De omliggende wegen blijven toegankelijk. Waar mogelijk beperken wij de impact.

Planning

De werkzaamheden duren ruim een jaar. De start is in april 2017. In het voorjaar van 2018 verwacht Evides het werk af te ronden. Vrijwel al het werk voeren wij uit op weekdagen, tussen 7.00 en 18.00 uur.

De website Evides.nl werkt het best met cookies. Met cookies, soms van derden, kunnen wij algemeen websitebezoek analyseren en problemen met de site oplossen. Meer informatie vindt u op Disclaimer en privacy.