Samenwerken enorme winst voor omgeving

"Alle convenantpartners willen dat een project soepel verloopt. Soms is het geven en nemen. We dragen allemaal de convenantgedachte uit: 'Je maakt met elkaar het werk en plukt daar allemaal de vruchten van'. De gezamenlijke projecten zorgen voor minder belasting van de omgeving en de buurt en besparing van de kosten." vertelt Ivo Westgeest, projectleider van Evides Waterbedrijf, over de werkzaamheden in de Grassenbuurt in Rotterdam-Oost.


Op juiste hoogte

"De Grassenbuurt is een typische jaren 70-woonwijk. De aanleiding voor de werkzaamheden is de herinrichting van de wijk en het realiseren van een gescheiden rioolstelsel ter vervanging van het huidige riool door de gemeente Rotterdam. Naast Stedin en Evides is ook Wooncorporatie Woonbron bij het project betrokken. De gemeente is van plan om hier de grond op te hogen en daardoor komen onze leidingen te diep te liggen. Daarom brengen we in delen van de wijk de waterleiding weer op juiste hoogte. Bewoners zijn vroegtijdig geïnformeerd over de werkzaamheden. Tijdens de bewonersavond waren ruim 200 bewoners aanwezig. Een indrukwekkende opkomst!"

Samenwerking

Binnen dit project werkt de gemeente Rotterdam met een eigen civiele aannemer. Stedin en Evides huren samen een aannemer in. Op de bouwplaats lopen dus twee aannemers rond. De civiele aannemer heeft de coördinerende rol binnen het project. Ivo is als projectleider verantwoordelijk voor de afstemming met de betrokken partijen. Door een goede voorbereiding zorgt hij ervoor dat de geselecteerde aannemer vanuit Stedin en Evides zijn werkzaamheden goed kan uitvoeren. Hij is overwegend positief over de samenwerking: "Waar voorheen drie keer de straat open ging, pakken we dit nu gezamenlijk op en dit is vooral voor de omgeving een enorme winst. Alle aannemers werken ook binnen de verkeersmaatregelen van de gemeente Rotterdam, wat zorgt voor een eenduidige communicatie naar de bewoners."

Extra afstemming

De samenwerking vraagt wel om extra afstemming qua planning en fasering. Ivo ziet nog mogelijkheden om de werkzaamheden in de voorbereiding en uitvoering nog soepeler te laten verlopen. Door de aannemers eerder in het traject te kunnen selecteren, kunnen de gesprekken over de uitvoering eerder plaatsvinden en lukt het om een betere planning op tafel te krijgen. Binnenkort gaan alle partijen werken met de RAW (Rationalisatie en Automatisering Grond-, Water- en Wegenbouw)-systematiek, waarbij de bestekposten van de gemeente Rotterdam, Stedin en Evides op elkaar zijn afgestemd. Dit draagt op een positieve manier bij aan de aansturing van de aannemers.

Ivo: "Je kunt alles tegen elkaar zeggen en bespreekbaar maken; de lijntjes zijn korter omdat je elkaar vaker tegenkomt. Dat is een enorme winst van deze samenwerking!"

Ivo Westgeest, Senior Projectleider Infra

De website Evides.nl werkt het best met cookies. Met cookies, soms van derden, kunnen wij algemeen websitebezoek analyseren en problemen met de site oplossen. Meer informatie vindt u op Disclaimer en privacy.